Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze
Obsah » Země lázní, Maďarské lázně » IN BALNEIS SALUS - TVRDILI ŘÍMANÉ

IN BALNEIS SALUS - TVRDILI ŘÍMANÉ

V LÁZNÍCH JE ZDRAVÍ

Pro skvělé nabídky maďarských lázeňských hotelů navštivte stránky www.mojemadarsko.cz


Podle Hippokrata, otce medicíny, jsou vodní kúry jedním ze základních léčebných postupů. Na prahu třetího tisíciletí, kdy v důsledku výzkumů a rozvoje techniky lékařská věda dosáhla obdivuhodných úspěchů, odborníci kupodivu znovu objevují neobyčejné možnosti přírodního léčitelství v medicíně. V důsledku staletých zkušeností, spolu s příslušnou lékařskou kontrolou a při použití i jiných léčebných metod, je přírodní léčitelství nedocenitelné při ochraně zdraví lidstva. Ze současného hlediska byly původní přírodní léčebné postupy fyzioterapeutickými metodami. Použití klimatických a lázeňských procedur je jednoduché, protože je založeno na zkušenostech vypozorovaných mnoha generacemi. Tato každodenní pozorování vedla lidi k tomu, že léčili své různé choroby a neduhy vodou z různých pramenů a - na základě dosažených výsledků - rozhlásili léčivé schopnosti této vody široko daleko.

V oblasti přirozených léčebných postupů zaujímá Maďarsko velmi významné postavení díky svým hojným zdrojům termálních a léčivých vod. S malou nadsázkou se dá říci, že stačí zarazit hůl do země a vyrazí termální voda - a s trochou štěstí bude mít léčivé účinky. V karpatské kotlině (díky jejímu zvláštnímu geologickému charakteru) je zemská kůra velmi tenká, takže vody snadno vystupují na povrch. Po celé zemi existuje více než tisíc léčivých horkých pramenů, které se dají používat jak pro prevenci chorob, tak i pro léčení, zlepšení zdravotního stavu a rehabilitaci pacientů.

Antičtí Římané měli pravdu ve svém rčení “in balneis salus”. Nejen obyvatelé Itálie, kteří přinesli lázeňskou kulturu do Pannonie, vzpomeňme Marka Aurelia, Trajana a Galeria, kteří se léčili vodou maďarských pramenů, ale již předchozí obyvatelé objevili vodní bohatství krajiny a jeho schopnost navracet zdraví. Před šesti sty tisíci lety se primitivní člověk ve Vertésszőlős (což je proslavené maďarské archeologické naleziště) usadil v blízkosti teplých pramenů a před několika tisíci lety Keltové vybudovali svoje město na místě, kde je dnes Budapešť, protože zde narazili na minerální prameny. Prastaré keltské sídlo dostalo jméno Ak-Ink (hojná voda) nebo Pět Vod. Během následujících století léčivé vody zaujaly také místo v maďarské historii. V severní části moderní Budapešti, mezi mnoha odkrytými zříceninami bývalého římského vojenského tábora Aquincum archeologové nalezli stopy několika lázní. Během půl druhého století turecké okupace, v 16. a 17. století, se lázeňská kultura a léčivé vody staly středem pozornosti. Mnohé architektonické památky z této doby, mimo jiné i lázně orientálního typu zakryté kupolemi, se zachovaly až do dnešních dnů a přispívají k zavedení zdravého způsobu života a propagují ho.

Průzkum a rozvoj během minulých století staví Maďarsko stále více do pozice evropského lázeňského centra a vedly mimo jiné k tomu, že Budapešť se počítá mezi lázeňská města - což je mezi hlavními městy celého světa zcela ojedinělé. Byl zahájen intenzivní průzkum nových studní a minerálních pramenů. V mnoha případech hledačům léčivých vod pomohlo v jejich práci štěstí, protože prospektoři hledající zemní plyn nebo ropu často vyvedli termální vody na povrch. K dnešku 22 měst a 62 menších osad v Maďarsku má léčivé koupele, instituce oficiálně uznané jako lázně vzhledem ke svým léčivým vodám. Není to náhodou, že lázeňská turistika hraje stále větší roli v našem turistickém ruchu: během posledních 35 let bylo v Maďarsku otevřeno 125 (!) lázeňských zařízení a dnes se lázeňské hotely otevírají jeden za druhým. V důsledku toho maďarské turistické podnikání může nabídnout služby 300 000 hostů najednou. Léčebné postupy založené na léčivých vodách se již staly světově proslulými. Všechny naše prameny mají charakteristické, individuální účinky, tj. jsou za určitých podmínek nebo určitým způsobem lepší než jiné. Ne všechny prameny mají univerzální léčivé vlastnosti (lépe řečeno, žádný z nich je nemá!). To je ale to, co činí místní prameny mimořádně cennými - všechny mají nějaké zvláštní léčivé účinky vlastní jenom jim, které je činí vhodnými pro léčení dané skupiny chorob, jako součást komplexního terapeutického programu.

PORAĎTE SE SE SVÝM LÉKAŘEM!

Ačkoliv moderní medicina používá nejmodernějších diagnostických metod a chirurgických postupů, při léčbě pacientů se neobejde bez starých léčebných metod - termálních vod a léčivých pramenů. Termální a léčivé vody se mohou používat pro léčení mnoha typů nemocí a stavů. Jen si vzpomeňte, v kolika oblastech se dají využít léčivé vody: při nemocech pohybového ústrojí, gynekologických potížích, potížích zažívacího traktu, chronických kožních nemocech, kardiovaskulárních chorobách, potížích dýchacích cest, neplodnosti, ledvinových chorobách, nervovém vyčerpání, atd. Připojená tabulka vám může pomoci a vést vás při výběru správného místa a ukázat vám, které maďarské lázně a léčivé koupele jsou vhodné pro kterou chorobu.
        Doporučujeme vám postupovat podle této rady: před tím než se vydáte na cestu nebo zahájíte léčbu, vždy se poraďte se svým lékařem a podle jeho rady si vyberte lázně, které nejlépe odpovídají vašim potřebám. Lékaři vědí, která voda a pro koho je vhodná a kam je nejlépe zajet. Důležité je nejen klima a krása krajiny, ale také a v první řadě složení a léčebný účinek dané vody. Mezinárodní vědecká literatura informuje pravidelně a podrobně lékaře o možnostech lázeňské turistiky a o výhodách a užitečnosti různých lázeňských zařízení. Mnohé pojišťovny v různých zemích podporují léčebné pobyty v Maďarsku vzhledem k vysoké kvalitě a účinnosti léčby. Pacienti mají právo požadovat od své pojišťovny plnou nebo částečnou úhradu výloh spojených s léčbou svých potíží.
        Maďarská lázeňská zařízení, schopnosti a odbornost lékařů a zdravotnického personálu stejně jako infrastruktura našich mezinárodních lázeňských center (hotely, sanatoria, doprava, telekomunikace, atd.) zaručují úspěch léčebné kúry. Zařízení, která nabízíme, odpovídají mezinárodnímu standardu, ale jsou charakterizována maďarským stylem a pohostinností; ceny jsou mírné a vhodné sanatorijní podmínky a odborný lékařský dozor jsou součástí nabídky.
        Doporučujeme lázeňské kúry, které vaše pojišťovna jistě uhradí, protože se skládají z komplexní fyzioterapie, rehabilitace a preventivních opatření, s množstvím cvičení, fyzioterapií, koupelí a masáží. Obsah minerálií v maďarských léčivých vodách je velmi široký: v našem podrobném rozpisu lázní uvádíme základní prvky, které se objevují v daném prameni. Léčivé vody jsou vhodné pro koupele, pitné kúry a inhalace. Bahenní zábaly - jemná směs léčivé vody a bahna, aplikovaná za horka během léčby - jsou také velmi účinné. Mnohé z našich lázní mají také zařízení provozovaná i v zimě, takže jsou otevřeny pro hosty po celý rok.

UŽIJTE SI PŘÍJEMNOU DOVOLENOU

Přírodní léčebné kúry se staly v posledních letech velmi módní nejen v úzce lékařské oblasti - a proto jsme přijali řadu opatření pro celkovou spokojenost našich hostů. Lidé, trávící dva nebo tři týdny v lázeňském hotelu přirozeně chtějí, aby okolní prostředí bylo atraktivní a nabízelo péči, klid a odpočinek.
        Přesvědčte se, že lázeňská nebo koupelová dovolená v Maďarsku plně uspokojí vaše požadavky. Existuje mnoho programů, atrakcí a přírodních zajímavostí pro vaše pobavení, můžete očekávat mnoho různých kulturních, sportovních a výletních zážitků. Naše hotely se snaží sestavit tyto nabídky na základě přání svých hostů a jako hostitelé při tom využívají svých místních znalostí. Programy jsou sestaveny tak, aby vycházely vstříc požadavkům všech věkových skupin - takže vám můžeme zaručit úspěšnou léčebnou kúru a příjemné zážitky během vašeho pobytu v Maďarsku.
        Při rozloze pouhých 93 000 čtverečních kilometrů a s počtem obyvatelstva 10 milionů se Maďarsko řadí ve světě mezi malé země, ale v mnoha ohledech má pozici “mocnosti”, například v pohostinnosti a zábavě.
        Po celé zemi naleznete více než 600 muzeí a obrazáren s mnoha evropskými i světově proslulými uměleckými díly. Budapešť, metropole s více než 2.1 milionem obyvatel, se považuje za jedno z významných kulturních center kontinentu, nabízející tisíce atrakcí od divadel po muzea. Nesmíme ale opomenout ani naše historická města, protože v blízkosti lázeňských center jsou Pécs, Šoproň, Szombathely, Győr, Kőszeg a Szentendre a na severu Eger a Debrecen, s mnoha zajímavými pozoruhodnostmi, rozličnými architektonickými slohy, městskými částmi zachovávajícími staletou kulturu a s různými institucemi. V domovině Ference Liszta, Bély Bartóka a Zoltána Kodályho má hudební a divadelní život vysoký standard, naši sólisté, umělecké soubory, balety a operní společnosti dosáhli velkých úspěchů doma i v zahraničí. Hosté, přijíždějící na delší léčebné období si jistě najdou čas, aby shlédli a ocenili bohatou nabídku kultury a umění v Maďarsku.
        Nedílnou součástí této kultury je také lidové umění a jeho nejlepší příklady se dají spatřit nejen v etnografických muzeích pod otevřeným nebem, ale také ve formě “živých” příkladů v blízkosti našich poklidných lázeňských center, ve vesničkách a malých městech.
        V kterékoliv roční době nabízejí naše divadelní, operní a koncertní představení vynikající kulturní nabídku za spoluúčasti nejlepších mezinárodních a dobře známých maďarských umělců. V tomto ohledu jsou výjimečné programy hudebního festivalu Budapešťské jaro a Budapešťské umělecké týdny.

Maďarsko je jedinečné v tom, že je schopno nabídnout vám současně léčebnou kúru, oddech a zábavu, vše v prvotřídní kvalitě.


        K tomu je možno připočítat neobyčejně bohaté lidové umění Maďarska, naše proslulé kulturní a historické dědictví - nabízené vám jako “mimořádná nabídka”. Dále k tomu přistupují široké možnosti sportovního vyžití v Maďarsku: vodní lyžování, tenis, jízdy na motorových člunech, windsurfing, golf, bowling, jízdy na koni, a v neposlední řadě rybářský sport. Je to jako sen!
        A konečně několik málo slov o maďarské kuchyni, jejíž přední “umělci” a šéfkuchaři vyhráli 18 Oskarů. A, abychom nezapomněli, dostává se jim každoročně také uznání milionů návštěvníků Maďarska. Tradiční kvarteto guláš, kuře na paprice, plněné zelí a rybí polévka představují skutečně pouze špičku ledovce, protože přání i nejvybíravějších gurmánů jsou více než splňována šíří maďarského kulinárního umění, nabízeného hostům v elegantních restauracích velkých měst a také v malých hospůdkách na venkově. Pokud nejste vázáni na speciální dietu, navrhujeme vám zavítat na návštěvu do “venkovské” maďarské kuchyně a dopřát si ke svému jídlu speciální místní vína jako Sopron Kékfrankos, Badacsony Szürkebarát (Františ-kánské), Villány Oporto, a Egri Bikavér (Býčí krev). Přejeme vám příjemný pobyt v Maďarsku! Na vaše zdraví!

Vyberte si! Přijeďte a navštivte naši zem. Buďte hostem maďarských lázní a léčebných koupelí!

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině