Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze

Budapešť

Pro skvělé nabídky maďarských lázeňských hotelů navštivte stránky www.mojemadarsko.cz

BUDAPEŠŤ

Budapešť, královna Podunají, domov 2.1 milionů obyvatel, hlavní město Maďarské republiky, leží na obou březích řeky a spojuje kopcovitou část Budy s Peští, rozkládající se do východní roviny. Dnes žije v hlavním městě každý pátý Maďar. Budapešť je skutečným srdcem země. Odtud začínají hlavní železniční spoje a dálnice; vzhledem ke své poloze je město dopravní křižovatkou země. Je zde soustředěna polovina průmyslové produkce, větší část domácího i zahraničního obchodu prochází tímto městem. Ve všech ohledech - ekonomickém, kulturním a společensko-politickém - je Budapešť středem Maďarska.
        Výhodná geografická poloha města, jeho místo na hranicích dvou odlišných regionů, mu přisoudily ústřední roli již před mnoha stoletími. Již od antických dob to bylo ústřední sídlo, rozvinutá metropole. Vzhledem ke svým mnoha historickým památkám a muzeím, proslulým výstavám a kulturním událostem, jedinečné poloze, svému postavení jako metropole, a rozsáhlé kapacitě svých hotelů a infrastruktury je Budapešť oblíbeným cílem turistů během všech ročních období.

"Neexistuje pravděpodobně jiné město v zemích věřících a možná na celém světě, kde tak hojně tryskají prameny, aby vyléčily všechny neduhy, jako Budaí", napsal v 16. století Evlia Chelebi, jeden z největších středověkých cestovatelů. Slavný turecký spisovatel, cestovatel a historik nezapsal tuto charakteristiku náhodou, protože 128 činných pramenů v zemi přináší na povrch hojnost léčivých vod. V Budapešti - známé jako město lázní - je s ničím nesrovnatelný počet (přes 30!) termálních pramenů- což je světový rekord - a deset z nich dosáhlo označení lázní.

Seznam lázní
» Léčivé lázně Gellért
» Zdravotní koupele Rudas
» Lázně Rác
» Císařské lázně Császár
» ORFI Státní ústav pro léčení reumatismu a fyzioterapii
» Lázně Lukács (sv. Lukáše)
» Turecké lázně Király
» Lázně na Markétině ostrově
» Széchenyiho lázně

Léčivé lázně Gellért
H-1118 Budapest, Szent Gellért tér 1

« zpět

Lázně Gellért
Nejstarší maďarský lázeňský hotel, jedna z pých Budapešti. Prameny napájející lázně jsou známy již téměř dva tisíce let. V blízkosti někdejších “Sáros Fürdö” (Slatinných lázní) nebo jezera žil svatý Ivan, poustevník-léčitel, známý široko daleko, jeden z prvních přírodních léčitelů, jehož kázání a “zázraky” sem přilákaly mnoho nemocných. Vzhledem k vysoké teplotě vody tohoto pramene ho nazývali Očistec a později dostal název Panenská lázeň. V tureckém období zde stávalo nádherné lázeňské zařízení; v roce 1918 bylo přestaveno do současné podoby a dnes je to jeden z nejelegantnějších čtyřhvězdičkových hotelů hlavního města. Z jeho oken se otevírá široké panorama Dunaje směrem k budovám na pešťském nábřeží. Lázeňský hotel Gellért zahrnuje krytý i otevřený bazén s vápenitou, slabě kyselou, hydrogenuhličitanovou, radioaktivní vodou, obsahující mnoho minerálních látek. Je stejně vhodná pro koupele i pitné kúry nebo inhalace a je zvláště účinná v případě léčby reumatických a kloubových onemocnění, neuralgie, neurózy, dny, reumatismu, gynekologických potíží a poruch metabolismu. Tento lázeňský hotel nabízí lékařské a zdravotnické služby na nejvyšší úrovni.

Zdravotní koupele Rudas
H-1013 Budapest, Döbrentei Tér 9

« zpět

Lázně Rudas
Jejich vody jsou známé již tisíc let. Tři hlavní prameny koupelí (Juventus, Attila a Hungaria) jsou napájeny 15 menšími prameny. Voda je hodnocena jako léčivá voda a má vysoký obsah fluoridů. Stavba lázeňského zařízení byla zahájena Ali Pašou z Budy, současná hala bazénu s kopulí se datuje z té doby - jsou to slavné turecké Lázně se zelenými sloupy.
        Voda těchto lázní, ležících u Eliščina mostu při úpatí návrší Gellért, je účinná zejména při chorobách pohybového ústrojí, reumatismu a při léčení poúrazových stavů, ale dá se také používat pro léčení chronických gynekologických zánětů. Při inhalacích se dá používat jako ústní sprej a jako pitná kúra se doporučuje pro léčení dny, ledvinových kamenů a zažívacích potíží.

Lázně Rác
H-1013 Budapest, Hadnágy utca 8-10

« zpět

Voda těchto malých lázní, skrytých při úpatí návrší Gellért na budské straně Eliščina mostu, je napájena pramenem o teplotě 41.8°C, jehož voda obsahuje alkalické soli, chloridy, sírany a také vápník, hořčík a hydrogenuhličitany. Budova postavená v 15. století byla oblíbenými lázněmi slavného panovníka Matyáše Corvina, který do nich mohl přicházet krytou chodbou ze sousedního královského zámku. Turecký cestovatel Evlia Chelebi se o nich zmiňuje jako o “Hévízfürdő”, neboli o horkých lázních. V roce 1865 byly přestavěny podle plánů největšího maďarského architekta Miklóse Ybla. Dnešní termální bazén a vanové lázně, spolu s masážními místnostmi a fitness centrem nabízejí uživatelům vynikající vybavení.

Císařské lázně Császár
H-1027 Budapest, Árpád fejedelem út 7

« zpět

Lázně Császár
Vody dvanácti pramenů napájejících tyto lázně mají teplotu od 15 do 63 stupňů Celsia. Tyto prameny se dostávají na povrch podél slavné římské vojenské silnice a o pramenu se mluví již v Gesta Hungarorum, nejstarší písemné památce v maďarštině. Během tureckého období byly jejich budovy rozšířeny a v polovině 19. století získala budova dnešní vzhled, směs tureckého a klasického slohu, s krytým a otevřeným bazénem.
        Slabě radioaktivní, hydrogenuhličitanová voda obsahuje síru a je v ní také značné množství rozpuštěného vápníku a hořčíku. Lékařské doporučení zahrnuje: koupele účinné na poruchy pohybového ústrojí, chronickou artritidu a pooperační rehabilitace; ve formě pitné kúry je účinná na nemoci dásní a jako inhalační kúra má vynikající účinek na léčení dýchacího ústrojí a katarová onemocnění.

ORFI Státní ústav pro léčení reumatismu a fyzioterapii
H-1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19

« zpět

Tento ústav využívá pro léčení pacientů vodu lázní Császár. Kromě obecných medicinských úkolů plní ORFI také reumatologické a fyzioterapeutické úkoly a odborníci tohoto ústavu se mimo to zabývají lékařským výzkumem a další výukou. Budova má také vybavení pro příjem omezeného počtu pacientů ze zahraničí.

Lázně Lukács (sv. Lukáše)
H-1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29

« zpět

Lázně Lukács
V okolí těchto pramenů byly při vykopávkách objeveny nálezy z doby bronzové a římské nápisy. Voda prýští na různých místech a teplota pramenů leží v rozmezí od 21 do 49 stupňů Celsia. Současné lázeňské budovy byly postaveny v minulém století. Léčivý účinek vod Lukášových lázní soupeří s účinky vod v Pöstyény, Baden-Badenu a v Herkulových lázních. Mezi prameny jsou minerální vody skupiny zemito-vápenatých vod, jsou tu slané vody a vody s hydrogenuhličitany a existuje také jeden, ve kterém převládají sírany. Vzhledem k tomu jsou tyto lázně vhodné pro léčení různých chorob. Mají vynikající účinky v případě artralgie (bolesti kloubů), pro léčení deformací páteře, pro omezení osteoporózy, pro léčení zažívacích a střevních potíží. Lázně jsou vybaveny úplnou fyzioterapeutickou jednotkou.

Turecké lázně Király
H-1027 Budapest, Fö utca 82-86

« zpět

Lázně Király
Někdejší římská vojenská silnice procházela přesně přes toto území, současné lázeňské zařízení bylo vybudováno v 16. století tureckým pašou Arslanem sídlícím v Budě, jeho vody také využívá plavecký bazén v Lukášových lázních. V dřívějších dobách byly tyto lázně známy jako Deszka (Prkenné) lázně, v 19. století byly zakoupeny rodinou Königů a název Király (Královské) pochází od maďarského překladu jména majitele. Již v roce 1670 napsal anglický lékař Edward Brown slova chvály na léčivé účinky vody z lázní Király. Dnešní návštěvníci lázní se mohou kromě termálního bazénu těšit také z vanových koupelí, slaných koupelí, masáží a sauny. Do dnešních dnů je v budově patrný turecký přepych a zvláště její kopule a klenby jsou považovány za mistrovské dílo architektury.

Lázně na Markétině ostrově
« zpět

Pitoreskní Margaretin ostrov, “klenotnice” umístěná v samém srdci Budapešti a rozkládající se od Margaretina mostu k Árpádovu mostu je zeleným domovem hotelu Thermal. V druhé polovině minulého století byl objeven jako centrum lázeňské turistiky a princezna Hermina, druhá choť vévody (palatina) Józsefa, doporučila, aby se nad prameny vystavělo lázeňské zařízení. Významní geologové a chemičtí inženýři provedli průzkum a analýzy a vody tří pramenů, obsahující vápník, hořčík, hydrogenuhličitany, chloridy a sírany se začaly používat v novorenezanční budově vystavěné Miklósem Yblem, nejslavnějším architektem své doby. Vzhledem ke svému obsahu minerálních látek jsou léčivé vody Margaretina ostrova velmi účinné při léčbě nemocí pohybového ústrojí, potížích s páteří a při neurózách. Ostrov o ploše několika čtverečních kilometrů také poskytuje klidné prostředí pro odpočinek a oddech zejména svým krásným arboretem a čistým ovzduším, vzdáleným od ruchu velkoměsta, ačkoliv se ve skutečnosti nachází v jeho samém středu.

***Danubius hotel Thermal Margitsziget (Margaretin ostrov)
H-1138 Budapest, Margitsziget

Danubius Thermal Hotel Margitsziget
Celý ostrov je přírodní rezervací, jeho krásný park a mikroklima ho činí ideálním místem pro pacienty hledající rehabilitaci a znovunalezení zdraví. Hotelová budova z 19. století byla v roce 1979 přestavěna na současný pětihvězdičkový hotel Thermal. Jeho lékařské a zdravotnické služby pokrývají všechny obory, jsou tu k dispozici všechny typy moderních diagnostických zařízení vybavených rentgenem, elektrokardiografem a laboratoří. Pro balneoterapii jsou zde termální bazény, kde se pro podporu léčby používají podvodní masáže a cvičení a také bahenní lázně. Oddělení elektroterapie je vybaveno moderním zařízením a přístroji. Proces léčení doplňují fyzioterapie a akupunktura. Zdravotnická část hotelu má také stomatologickou chirurgii, poskytující léčení ve všech oborech stomatologie a protetické stomatologie.

****Danubius Grand hotel Margitsziget (Margaretin ostrov)
H-1138 Budapest, Margitsziget

Slavný Grand hotel na Margaretině ostrově, jehož okna také směřují na pešťskou stranu města, stojí hned vedle moderního hotelu Thermal. Původní 120 let stará budova byla úplně renovována v roce 1987 a nyní, při zachování svého starého majestátního vzhledu, vítá své hosty a pacienty zmodernizovaným interiérem. Budova je spojena s vedlejším hotelem Thermal podzemním podchodem takže oba hotely nabízejí svým hostům tytéž služby. Ramada Grand hotel a hotel Thermal mají společně celkovou kapacitu 700 hostů.

Széchenyiho lázně
H-1146 Budapest, Állatkerti körút 11

« zpět

Lázně Széchenyi
Tento horký pramen byl objeven velmi pozdě, byl totiž otevřen až v roce 1876, a poskytuje léčivé vody o teplotě 76°C, obsahující síru, vápník a hydrogenuhličitan hořečnatý, které přicházejí z velké hloubky 1256 metrů. Lázně jsou postaveny v novobarokním slohu a stojí ve středu města, ve středu Městského parku v zeleném pásu Pešti. Je to jedno z největších lázeňských zařízení v Evropě. Uvnitř jsou termální koupele pro muže i ženy, termální vanové lázně, bublinkové a slané koupele, a také velké bazény pod otevřeným nebem.
        Voda se výborně hodí pro léčení reumatických chorob a poruch pohybového ústrojí, pro poúrazovou léčbu, pro léčení artritidy a neuritidy. Je zvláště účinná v případech menstruačních poruch. Používá se také jako pitná kúru při léčení katarálních poruch dýchacího a zažívacího ústrojí. Vedle zdravotnického zařízení a léčebné sekce jsou zde také tři velké otevřené bazény.
« nahoru

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině