Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze
Obsah » PRŮVODCE MAĎARSKEM » Chráněné krajinné oblasti

Chráněné krajinné oblasti

Maďarsko je chudé na přírodní zdroje - Maďarsko je bohaté na přírodní zdroje. Dvě zcela protichůdná tvrzení, přesto jsou obě pravdivá. Maďarsko neoplývá bohatými zdroji dřeva, rud nebo ropy, ale co se týče přírodního dědictví patří mezi nejbohatší státy Evropy. Jeho původní fauna a flóra se zachovala na četných lukách, v bažinách, mokřinách, v lesích a na pastvinách, které zůstaly téměř netknuty. To je také důvod, proč tato relativně malá země vyhlásila nebo připravuje k vyhlášení téměř 300 státem chráněných oblastí a více než tisíc místních chráněných území (stav k roku 1996). Cílem profesionální ochrany přírody není jen uchování, ale též zkvalitnění těchto území. Většina chráněných oblastí je přístupná všem milovníkům přírody. Tento průvodce Vás seznámí, oblast po oblasti, s těmi chráněnými územími, která je možno a stojí za to navštívit pro jejich krásy a celkovou hodnotu.

Potřebujete-li další informace, neváhejte a spojte se s ředitelstvími národních parků. Pokud je to třeba, poskytnou Vám rovněž povolení ke vstupu, nebo dokonce průvodce. Kontaktní adresy a telefonní čísla jsou uvedeny v textu. Vzhledem k tomu, že některé oblasti, jeskyně nebo arboreta různým způsobem omezují návštěvní hodiny, doporučujeme předem zatelefonovat.

zkratkou

» I. BUDAPEŠT A OKOLÍ Budapeštské ředitelství ochrany přírody;
Ředitelství Národního parku Dunaj-Ipoly, Budapešť
» II. SEVERNÍ ZADUNAJÍ Ředitelství Národního parku Fertő-Hanság, Sarród
» III. JEZERO BALATON A JEHO OKOLÍ Ředitelství Balatonského národního parku, Veszprém
» IV. JIŽNÍ ZADUNAJÍ Ředitelství Národního parku Dunaj-Dráva, Pécs
» V. SEVERNÍ MAĎARSKO Ředitelství Národního parku Aggtelek, Josvafő;
Ředitelství Národního parku Bükk, Eger
» VI. VELKÁ PLÁŇ Ředitelství Národního parku Hortobágy, Debrecen;
Ředitelství Národního parku Kiskunság, Kecskemét;
Ředitelství Národního parku Körös-Maros, Szavas

I. BUDAPEŠT A JEJÍ OKOLÍ
« nahoru

zkratkou

» CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ OBLAST VRCH SAS V BUDĚ
» CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ PÁLVÖGY
» CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ SZEMLŐGY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BUDA
» NÁRODNÍ PARK DUNAJ-IPOLY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓCSA
» PTAČÍ REZERVACE VELENCE A PŘÍRODNÍ REZERVACE DINNYÉS-FERTŐ
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VÉRTES

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ OBLAST VRCH SAS V BUDĚ
« zpět na I.


Adresa: H-1112, Budapest, Tájék u.26
Rozloha: 30 ha
Návštěvní hodiny: 5.března - 15.června a 1.září - 15.října;
soboty - neděle, od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Návštěvy začínají každou celou hodinu.

Je to světový unikát! V metropoli se dvěma miliony obyvatel je 8 chráněných území celonárodní důležitosti, z nichž pět leží přímo v srdci města. Příkladem může být vrch Sas, vysoký 266 m. Je to mohutná skála, kde se zachovaly jak teplomilné, tak i chlad snášející rostliny vápencové flóry. V trávě se hbitě plazí krátkonožky. A tam, kde vegetace podlehla erozi, je možno obdivovat přirozené skalní formace.

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ PÁLVÖGY
« zpět na I.


Adresa: H-1025, Budapest, Szépvölgyi út. 162
Telefon: (36) 1 325 9505
Délka: 12 km, z nich 400 m je možno navštívit pěšky
Návštěvní hodiny: středa - neděle od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Platí se vstupné.

Další jedinečný jev: rozlehlé město se dvěma veřejně přístupnými jeskyněmi hned vedle sebe. Jeskynní systém Palvögy byl vytvořen pohyby zemské kůry. Tektonické zlomy byly pak vyhloubeny termálními vodami. Doporučena je dobrá obuv a připravte se též na lezení po příkrém železném žebříku.

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ SZEMLŐGY
« zpět na I.


Adresa: H-1025, Budapest, Pusztaszeri út 35
Telefon: (36) 1 325 6001, speleoterapie: (36) 1 325 5993
Délka: 2 km, z nich 300 m je možno navštívit pěšky
Návštěvní hodiny: 1.března - 31.října; pondělí - pátek od 10 do 15 h, sobota a neděle od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Prohlídka začíná každou celou hodinu. Platí se vstupné.

Dorazíte-li před nebo po návštěvní době, nebuďte překvapeni, uslyšíte-li z hlubin árie. Slavní operní zpěváci si často léčí hlasivky pod lékařským dohledem v Óriásfolysó (= Velké chodbě). Většina návštěvníků však nepotřebuje speleoterapii. Přitahují je spíše lesklé aragonitové a sádrovcové krystaly ve tvaru korálů, květin nebo hub.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BUDA
« zpět na I.


Rozloha: 10 546 ha
Vstup: volný, pokud se držíte značených turistických cest. Arboretum Státního podniku Piliský lesopark v Budakeszi je možno navštívit pouze ve skupinách a po předchozí dohodě.


Budské vrchy jsou “plícemi města”, což také bylo hlavním důvodem vyhlášení jejich ochrany. Jde o ráj výletníků, se sněhobílými dolomitovými a vápencovými skalami, příkrými stržemi a více než 150 jeskyněmi. Nejcennější skalnaté louky se nacházejí na přísně chráněných kopcích Kis-Szénás a Nagy-Szénás.

NÁRODNÍ PARK DUNAJ-IPOLY
« zpět na I.


Rozloha: Piliské vrchy 25 367 ha, Börzsönyské vrchy 18 028 ha, údolí Dunaje mezi Visegrádem a Budapeští 6 735 ha, údolí Ipoly 1 400 ha.
Přístup: Piliské a Börzsönyské vrchy jsou přístupny pěšky, údolí Dunaje a Ipoly jsou volně přístupné, vyjma některých hnízdišť.

Nový národní park je vytvářen z Piliských a Visegrádských vrchů v Zadunají, Börzsönyských vrchů na severu a dvou dlouhých, úzkých pásů země: údolí Dunaje od Visegrádu po jižní cíp ostrova Szentendre a záplavového území řeky Ipoly od Hontu po Balassagyarmat.

Vápencový masiv Pilisu je protkán jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou jeskyně Ördöglyuk, Leány a Legény. Vaskapu (Ocelo-vá skalní brána) byla také jeskyně, ale její strop a stěny se zhroutily a zachoval se pouze dvojitý “triumfální oblouk” vchodu. Dolomitové skály byly rozryty a vytvarovány do podoby palisád podobných varhanám. Rozhledna na Prédikálószéku ve Visegrádských vrších nabízí pohled na celé panorama ohybu Dunaje. Poblíž můžete obdivovat několik obrovských skal, které byly odtrženy od kopce a odvlečeny dravým proudem bývalého řečiště. Jako kontrast k tomuto pohledu působí mírné svahy s obhospodařovanými lukami. Na jedné z nich rostou stovky fenyklů panonských, hlavní botanické atrakce Piliských vrchů.

Börzsönyské vrchy jsou známé především svými hrady, ale také svými vodami: tři hlavní potoky jsou napájeny 335 prameny. Roční srážky jsou zde velmi vysoké a v chladných a vlhkých údolích se udrželo několik druhů rostlin patřících mezi glaciální relikty. Rozdíly v nadmořské výšce mezi určitými oblastmi jsou zde mnohem menší, než je běžné. Fauna a flóra Börzsönyských vrchů je velmi různorodá. Bylo zde zjištěno 70 druhů chráněných rostlin a 117 chráněných druhů ptáků, z nichž 90 v této oblasti pravidelně hnízdí. Börzsönyské vrchy jsou známé svými krásnými výhledy. Nejkrásnější pohled je z rozhledny na 939 m vysokém kopci Csóványos.

Chráněné území Údolí Dunaje začíná u kilometrovníku 28 na silnici číslo 2. Díváme-li se dalekohledem, nabízí nám maličký ostrov Égető mezi Sződligetem a Vácem zajímavý pohled na život pernaté zvěře a brodivých ptáků. Göncölská nadace vytvořila ve Váci naučnou stezku patrovým lesem. Botanická zahrada ve Vácrátótu je také nedaleko od Váce směrem na Göndöllő. Tam, kde se rovina stýká s kopci, leží ostrov Szentendre, dlouhý 31 km a 3-3,5 km široký. Proto zde můžeme nalézt některé rostliny typické pro kopcovité oblasti a zalétají sem lovit dravci ze tří blízkých pahorkatin. Hnízdí zde 57 druhů ptáků. Může zde být pravidelně pozorována přísně chráněná volavka bílá jak loví ryby nebo majestátně plachtí, stejně jako přísně chráněná pestrobarevná vlha pestrá. Staré topoly stojící na protějším břehu od Verőce drží pevně svými silnými kořeny dokonce i v sypkém písku.

Krajinářsky nejkrásnější a zároveň nejcennější části údolí Ipoly jsou ohyb řeky u szobského viaduktu, mokřad Hideg s nesčetnými lovícími volavkami bílými a mokřad Ipolydamásd oplývající chráněnými rostlinami. Na vlhkých lukách Parassapuszty se vyskytují téměř všechny maďarské druhy obojživelníků. Mokřady hraničí s písčinami v olšinách poblíž Drégelypalánk. Vlhkým částem dávají přednost čápi a volavky, písčité břehy obývají břehule říční a vlhy pestré. Na tomto 11-12 km dlouhém úseku řeky bylo zjištěno 47 hnízdících a 17 tažných druhů ptáků. Některé z nich je možno snadno pozorovat z kruhovité hráze u Ipolyvece.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓCSA
« zpět na I.


Rozloha: 3 576 ha
Návštěvní hodiny: návštěvnické centrum je otevřeno od 1.května do 30.října, pátek až neděle od 9 do 17 h.
Přístup: volný kromě přísně chráněných luk u Csiffári a Bika

Kromě přírodních hodnot jsou v této oblasti četné kulturní památky. Kostel v Ócse pochází ze 13. století a později byl několikrát přestavován a renovován. Nejhodnotnějším biotopem jsou vlhké louky. V prohlubních jsou močály s olšemi, stojícími na rozsáhlých kořenových systémech jako na nohou, kapraď osténkatá rozložená roste u paty jasanu úzkolistého. V močálech žijí blatňáci tmaví a želvy bahenní.

PTAČÍ REZERVACE VELENCE A PŘÍRODNÍ REZERVACE DINNYÉS-FERTŐ
« zpět na I.


Rozloha: Ptačí rezervace Velence má v současnosti rozlohu 420 ha, brzy však bude rozšířena o 500 ha, Dinnyés-Fertő 539 ha
Přístup: je nutné povolení k přístupu a průvodce, ptáci v Dinnyés-Fertő však mohou být sledováni z železničního náspu.


Obě jezera, Fertő a Velence, jsou zároveň stará i mladá. Tato oblast se propadla a zaplnila vodou před 20 000 lety, ale přítoky do nich zároveň ukládají usazeniny. Následkem sedimentace a několika let sucha mělo jezero v roce 1993 hloubku jen 72 cm. Dva roky umělého napouštění “naplnily” jezero, průměrná úroveň hladiny stoupla v roce 1995 na 157 cm. Vodní ptáci se vrátili a mechové povlaky, které již klesly ke dnu, znovu vyplavaly a začaly zvolna plout po hladině. Ptačí rezervace je od Dinnyés-Fertő oddělena železnicí a silnící č. 70. Fertő, což ve staré maďarštině znamená bažinatou, mokřinnou oblast, není veřejnosti přístupné, aby byla zajištěna ochrana ptáků žijících v rákosinách, vodních a brodivých ptáků. Mezi přísně chráněné hnízdící ptáky patří volavka bílá a stříbřitá a kolpík bílý.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VÉRTES
« zpět na I.


Rozloha: 15 035 ha
Přístup: Volně přístupná po turistických stezkách mimo přísně chráněných oblastí

Je téměř nemožné projít celé Vertéské vrchy pěšky, ale většinu jejich krás je možno vidět z 3,5 km dlouhé geologicko-botanické naučné stezky, odbočující od silnice mezi Csákavárem a Gántem. Vychutnejte nádherný pohled z okraje louky Irtás, pokryté kavylem Ivanovým, nebo na skalnatou step pokrytou barevnými květy. Na příkrých útesech přísně chráněného údolí Fáni se vyskytuje subalpinský druh, prvosenka holá. Náš prehistorický předek, vědecky nazývaný Homo (erectus seu sapiens) paleohungaricus a přezdívaný Samu (Sam), žil u bývalého teplého pramene u Vértesszőlős. I jeho otisky nohou byly zachovány v bahně kolem pramene.
« nahoru

II. SEVERNÍ ZADUNAJÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZIGETKÖZ
» NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SOPRON
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŐSZEG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZIGETKÖZ
« zpět na II.


Rozloha: 9 158 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost, kromě míst výskytu vstavačů, některých hnízdišť ptáků a ostrovů Macska a Öntés.

Szigetköz, obklopený Velkým a Mosonským ramenem Dunaje, byl vytvořen usazováním písku a štěrku pravěkým Dunajem. Jde o mimořádně proměnlivou mokřinu, protože rozsáhlé záplavové oblasti mezi hrázemi, postavenými v minulém století pro regulaci řeky, jsou pravidelně každé jaro zaplavovány a když se řeka vrátí do svého obvyklého koryta, zůstanou po ní tisíce drobných ostrůvků. Ochrana zaručuje klid této neustále se měnící krajiny, tvořené 100 kilometrovým úsekem podél Mosonského Dunaje, 50 kilometrovým úsekem podél Velkého Dunaje a několika záplavovými jezery. Hladina vody klesá vzhledem k suchu a k odvádění vody pro elektrárnu Gabčíkovo, ale malé mostky, spojující ostrůvky kolem hlavního ostrova, jsou stále ještě nepostradatelné. Csápolnakský les byl kdysi zaplavovanou nivou. V jeho mohutných dutých vrbách dnes hnízdí chránění puštíci obecní. Prastaré dubiny poblíž Mosonmagyaróváru jsou na jaře pokryty kobercem sněženek a sasanek lesních. Ze silnice vedené po hrázi poblíž Nagybajcs je možno vidět čápy černé, hnízdící ve skupinách stromů mezi hrází a řekou.

Asi půlhodina chůze Vás zavede na vlhkou louku, kde naleznete kosatec sibiřský, mnoho vzácných vstavačů, hořec hořepník a ocún jesenní.

NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG
« zpět na II.


Rozloha: 19 735 ha
Návštěvní hodiny: lom u Fertőrákos od 8 do 18 h v říjnu, od 8 do 16 h v listopadu, od 8 do 17 h v období od 1.února do 30.dubna a od 8 do 19 h v období od 1.května do 30.září.
Národopisné muzeum v Fertőszéplaku úterý - neděle od 9 do 12 a od 14 do 17 h.
Přístup: vodní rekreační oblast jezera Fertő u Fertőrákose je otevřena pro veřejnost, v přísně chráněných oblastech je třeba povolení a průvodce.

Oblast Hanság byla rozsáhlou bažinou až do období po roce 1775, kdy začalo vysoušení. Do té doby bylo obyvatelných jen 55 mírně vyvýšených míst. Vodní svět nenávratně zmizel po vybudování Hanságského kanálu. Louky a pole, které nahradily bažiny, musí dnes být zavlažovány, vysoušení však naštěstí nebylo úplné. Zachoval se, například, kousek starých olšin, kde se stromy vzájemně podpírají, nedaleko od jezera Király a dokonce i jezero samo se vzpamatovalo: jeho ložiska rašeliny jsou těžena a voda, hromadící se v těžební jámě, opět přilákala některé vodní ptáky.

Jezero Fertő je jen 20 000 let staré, jeho mělké vody se však již zanášejí usazeninami a šíří se rákosiny. Na maďarské straně bylo zaznamenáno 210 druhů hnízdících a protahujících ptáků. Rákosiny a vnitřní jezírka, oddělená od sebe rákosinami jsou propojeny 240 km dlouhou sítí kanálů. U Fertőrákos bylo vybudováno vodní rekreační středisko.

V létě zde tráví své víkendy 15 000 - 20 000 rekreantů surfováním, jezděním na člunech a na plachetnicích, motorové čluny však jsou zakázány. Jezero je na východě a jihovýchodě obklopeno slanisky, močály a vlhkými lukami. Slaniska jsou velmi výhodná místa jak pro hnízdící, tak i pro protahující ptáky. Na třech ostrovech v jezeře u Mekszikópuszta hnízdí na 2000 racků. Na kopcovitějším západním pobřeží se nachází Szárhalmiský les, obsahující 5,5 ha přísně chráněných území, na kterých se vyskytují vzácné a citlivé druhy rostlin, jako je přísně chráněný toříč pavoukonosný.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SOPRON
« zpět na II.


Rozloha: 4 905 ha, botanická zahrada 25 ha, z toho je 17 ha chráněných
Návštěvní hodiny: botanická zahrada je otevřena od 8 do 19 h.
Přístup: může být libovolně navštěvována z turistických stezek
Adresa botanické zahrady: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinsky u.4. Telefon: (36) 99 311 100

Nejnavštěvovanějším místem Sopronských vrchů je rozhledna Károly a okolní les nad městem Sopron. Paseka vedle sjezdovky a lyžařského vleku vede k háji sladkých kaštanů, zatímco cesta značená červeným trojúhelníkem vede na 483 m vysoký kopec Várhely. Z rozhledny je výhled na celé město a na okolní kopce. Přímo pod ní rozsáhlý les ukrývá pohřebiště z počátků doby železné (z doby asi před 2700 lety), kde duby rostou přímo z mohyl. Některé ze stromů jsou skutečně velmi staré, kolem 300 let. Na území Lesnické a dřevařské univerzity v Sopronu byla zřízena botanická zahrada s 2000 druhy stromů a 3000 druhů bylin.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŐSZEG
« zpět na II.


Rozloha: 4 149 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Vzhledem k tomu, že se ochrana přírody zabývá i lokálně ohroženými, ne jenom globálně ohroženými druhy, jsou některé z rostlin, které jsou běžné v Rakouských Alpách, jako je například šafrán bělokvětý, kvetoucí na jaře a hořec hořepník, kvetoucí na podzim, považovány za vzácné poklady Kőszegských vrchů. Celá oblast je pozoruhodná zajímavou směsicí druhů alpské a panonské flory a fauny. Srážky jsou velmi časté a klima je chladné a vlhké. Jen málo lidí navštěvuje hecegský les, i když v něm jsou krásné porosty buků a v okolí lesnické chaty hojně roste jinak vzácná žebrovice různolistá. Tato chráněná rostlina, na rozdíl od ostatních kapraďorostů, se plazí při zemi a má vějířovité listy připomínající jehličí borovic.
« nahoru

III. JEZERO BALATON A JEHO OKOLÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TIHANY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KÁLISKÉ PÁNVE
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MAGAS-BAKONY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BADACSONY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KESZTHELY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KIS-BALATON
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÖRSÉG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TIHANY
« zpět na III.


Rozloha: 1 698 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Kdysi to byl ostrov, který se však sedimentací změnil na poloostrov. Tihany byla záhy obydlena člověkem. Cesta vede kolem hřbitova a vede na vrch Kiserdő, který shlíží jak na jezero Belső (Vnitřní) tak i na Külső (Vnější). Jezero Külső je zarostlé ostřicí a rákosem a žije na něm velké množství vodních a brodivých ptáků. Větrem erodované skály vedle cesty vypadají jako abstarktní sochy. Další větrem tvarované skály ční nad kopcem Apát mezi jezerem Külső a Sajkodem. Termální voda, vyvěrající během postvulkanické činnosti, vytvořila vrstvy hydrotermálního kvarcitu a gejzíritu na těchto vrstvách basaltového tuffu i na skalách vrchu Nyereg. Kolem 150 takových gejzírových kráterů se zachovalo až do nedávné minulosti, dnes jich však zbývá méně než 50, ostatní padly za oběť těžbě. Nejkrásnější z nich je pravděpodobně Aranyház (t.j. Zlatý dům), nabízející krásný výhled na vesnici a na rybáře na jezeře Belső.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KÁLISKÉ PÁNVE
« zpět na III.


Rozloha: 9 111 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Kopce kolem pánve, včetně Királyské skály, Kecskeských a Kopaszkých vrchů, brání přístupu chladných větrů, což vysvětluje, proč byla tato oblast kolonizována již Římany a během dobývání země Maďary se zde usadili příslušníci kmene Kál. Jméno tohoto kmene se zachovalo v řadě místních názvů. V chráněné oblasti se nachází sedm starobylých vesnic. Mezi přírodní památky patří skalní formace: Hegyes-tű, kopec týčící se východně od Köveskálu, slavný svými pravidelnámi pěti- a šestibokými čedičovými sloupci; podobné čedičové útvary se nacházejí i na Királyské skále nad Kapolcsem u Ördöggátjaské skály a na vrchu Fekete. Posledně jmenovaný kopec je pokryt horskými jezírky (plesy), které jsou spolu s jezerem Kornyi významnými hnízdišti a lovnými místy pro vodní ptáky. Na počátku 20. století obklopovala celou pánev kamenná pole, většina z nich však v důsledku těžby zanikla. Pouze kamenné pole 2 km od Szentbékkálla se zachovalo téměř nedotčené. Tyto balvany rozměrů slona, zpevněné kyselinou křemičitou, odolaly ledu a větru a stále ční nad svým okolím.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MAGAS-BAKONY
« zpět na III.


Rozloha: 8 754 ha, bude brzy rozšířena o 11 000 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost mimo přísně chráněné oblasti

Půvabná, ale někdy drsná krajina, která přesto neodradila člověka. Velká část chráněné krajinné oblasti je tvořena náhorní plošinou, obklopenou kopci, na kterých jsou hrady. Nejlépe je zachován hrad Csesznek. Převládajícím druhem stromu je buk, ale jsou zde i krasové lesy, olšinové mokřiny a krásné skalnaté stepi. 148 ha původního bukového lesa podle potoka Fekete-Séd v údolí Tiszta-víz (Čistá voda) je jádrem chráněné krajinné oblasti. Na přísně chráněném kopci Nagy-Som se vyskytují lilie zlatohlavé a čtyři druhy vstavačů. Ve 3 km dlouhé strži Vörös János Séd roste několik horských druhů rostlin, dávajících přednost vlhkému a chladnému klimatu, mezi nimi jazyk jelení a kapraď Dryopteris phegopteris. Přísně chráněné údolí Szömörke s rozptýlenými balvany je známé četnými jeskyněmi. V celé oblasti bylo celkem zjištěno 1 100 jeskyní. V Odvaské skále je na severním svahu jeskyně se dvěma vchody, kam je přístup umožněn po 150 schodech. Nejvyšším bodem Magas-Bakony je 709 m vysoký vrch Kőris. Mezi jeho zajímavosti patří svah s bukovým lesem, rozhledna a hluboká propast Ördöglyuk. K ostrým a vysokým útesům strže Ördög je přístup od Cseszneku. Její nejnebezpečnější částí je Ördög-gát, skupina ohromných skal, kterou je možno překonat jen po ocelovém žebříku v průlezu Gizella.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BADACSONY
« zpět na III.


Rozloha: 7 029 ha
Návštěvní hodiny arboreta Folly: 1.dubna - 30.listopadu od 9 do 17 h.
Přístup: otevřeno pro veřejnost, kromě přísně chráněných oblastí

Kopce, zvedající se severně od jezera Balaton, včetně Badacsony, jsou vulkanického původu. Hradby kamenných sloupů vznikly ztuhnutím toku lávy. Když roztavená skála chladla, smršťovala se a rozpadala na 50-70 m vysoké pravidelné hranoly. Každoročně tyto hradby obdivují více než dva miliony turistů, přitahovaných jak místními víny, tak i rekreačním střediskem u jezera. Slavná vůně tohoto vína vzniká díky zvláštnímu složení půdy a hojnému slunečnímu svitu, odráženému hladinou jezera. Vedle Badacsony se tyčí kopec örsi. V roce 1905 zde Dr. Gyula Folly, lékař z Pécse, založil arboretum stále zelených stromů a keřů z celého světa. Z kopce Gulács je nádherný výhled na jezero Balaton i na okolní kopce. Kopec Szent György je proslulý svými kamenými varhanami a přísně chráněnou kapradinou druhu podmrvka (Cheilanthes), který zde roste na čedičových skalách jako na jediném místě v Maďarsku. Mírné svahy Szigligetu již nijak nepřipomínají svůj vulkanický původ. Park u sídla rodu Esterházy je botanickou zahradou. Ke vstupu je třeba povolení.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KESZTHELY
« zpět na III.


Rozloha: CHKO Keszthely 2 712 ha, Chráněná přírodní oblast parku u sídla Keszthelyů 8 ha
Návštěvní hodiny parku u sídla: od 7 do 18 h
Přístup: otevřena pro veřejnost kromě přísně chráněných oblastí

Keszthelyské vrchy jsou tvořeny dolomitem, ve kterém se vytvořily praskliny, které byly na povrchu vyhloubeny do strží a pod povrchem do jeskyní. Nad některými vrcholy, jako je Pap, Kápolna a Gargaské vrchy, se tyčí rozhledny. Chráněná východní strana může být přehlédnuta z rozhledny na kopci Pető. Rezervace zahrnuje arboretum poblíž Büdöskútpuszty. Lesníci zde začali sázet sekvoje obrovské, cypřiše, jedlé kaštany a jiné vzácné dřeviny. Většina z více než 20 000 sazeniček se ujala a vyrostla. Další kulturní památkou je zámecké muzeum Helikon v Keszthely.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KIS-BALATON
« zpět na III.


Rozloha: 14 745 ha
Návštěvní hodiny: stádo buvolů z rezervace u Magyaródu se dá pozorovat na pastvě od 6 do 10 a od 15 do 18 h a v ohradě od 10 do 15 h.
Přístup: ostrov Pap s jednou a ostrov Kányavári se dvěma pozorovatelnami ptáků jsou veřejně přístupné, stejně jako oddělovací hráz nádrže. Povolení a průvodce jsou nutní v ptačí rezervaci Kis-Balaton. U ptačích hnízd je zakázáno fotografování. Zákaz vjezdu na ostrov Kányavári.

Kis-Balaton býval jihozápadní zátokou jezera Balaton, byl však oddělen nahromaděnou rašelinou, usazeninami řeky Zaly a vlivem lidské činnosti. Po vysoušení v roce 1922 zůstal pouze jeden kilometr čtvereční otevřené vodní hladiny, takže nejkrásnější ptačí ráj v Maďarsku byl téměř zcela zničen. Situace se začala zlepšovat od roku 1984, kdy byla mezi Zalaapáti a Balatonmagyaród vybudována nádrž o ploše 1870 ha, obsahující 28 milionů krychlových metrů vody. Zala protéká 22 km dlouhým umělým jezerem, obrací se a vrací se do původního koryta. Tato rozsáhlá mokřina přitáhla zpět ptáky: téměř 100 druhů ptáků zde hnízdí a desítky tisíc ptáků se zde zastavují během tahu. Ptáci mohou být nejlépe pozorováni z ostrova Kányavári. Nedaleko odsud byla rovněž zřízena buvolí rezervace v Kápolna-puszta.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÖRSÉG
« zpět na III.


Rozloha: 37 911 ha
Přístup: může být volně navštěvována, kromě přísně chráněných rašeliníkových bažin.

Őrség, jak naznačuje jeho maďarské jméno, znamenající stráž, byl vždy hraniční oblastí. Bojovníci se zde usidlovali již během dobývání země Maďary. Každý kmen obsadil jeden kopec, vykácel na něm les a vybudoval tam opevněné sídlo. Felső-Őrség je pokračováním Őrségu v Rakousku. Rezervace zahrnuje celou maďarskou část včetně tří vesnic, Apátistvánfalva, Őriszentpéter a Szalafő. V oblasti je mnoho ohrožených bažin. V té, která se nachází u Szőce, roste například 10 vzácných druhů rašeliníků a hmyzožravá rosnatka okrouhlolistá. Svahy a vlhké louky Őrségu jsou jediným místem výskytu dvou vzácných druhů rostlin - kontryhelu žlutozeleného a jedné ostřice. Dobře se zde zachovala jak původní flora, tak i příklady tradiční architektury.
« nahoru

IV. JIŽNÍ ZADUNAJÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET MECSEK (VÝCHODNÍ MECSEK),
PŘÍRODNÍ REZERVACE VRCH JAKAB, JESKYNĚ ABALIGET A
ÚDOLÍ MELEGMÁNY

» PŘÍRODNÍ REZERVACE SZÁRSOMLYÓ
» NÁRODNÍ PARK DUNAJ-DRAVA
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZSELICSÉG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET MECSEK (VÝCHODNÍ MECSEK),
PŘÍRODNÍ REZERVACE VRCH JAKAB, JESKYNĚ ABALIGET A
ÚDOLÍ MELEGMÁNY

« zpět na IV.


Rozloha: Kelet-Mecsek 9 347 ha, vrch Jakab 223 ha, 720 ha
Návštěvní hodiny v jeskyni Abaliget: 1.května-31.srpna od 10 do 18 h, 1.září-30.dubna od 10 do 16 h. Platí se vstupné.
Přístup: otevřena pro veřejnost, kromě přísně chráněných genofondových rezervací

Srdcem rezervace je povodí u Kisújbánya. Rozbíhají se odsud půvabná údolí, z nichž každé vede do romantické vesnice. Tři z nich leží uvnitř chráněného území: Kisújbánya, Püspök- szentlászló a Óbánya. V arboretu, založeném poblíž Püspök-szentlászló, je malá ale cenná sbírka stromů. Na jižním svahu nejvyššího kopce Mecseku, Zengőváru, je zalesněn krásnými porosty habrové dubiny a bukové dubiny, se vzácnými květinami, jako je vstavač opička a pelyněk brotan. V Hármas-hegy roste významný druh karafiátu, Dianthus giganteiformis, zatímco v údolí Magyaregregy kvete listnatec kopinatý. Všechny tyto druhy jsou chráněny. Údolí Melegmány je samostatným chráněným územím v Középső (Středním) Mecseku. Vypadá jako jiné strže, má však jednoznačně mírné podnebí. Je to oblíbená rekreační oblast se starými dubovými a bukovými lesy, cennou květenou a množstvím vápencových jeskyní. Dva prameny, vyvěrající v údolí, nejprve protékají jeskyněmi a poté vycházejí na povrch. Vylučovaný vápenec se hromadí v malých tufových hrázích, které rozdělují potok Melegmány na jednotlivé rybníčky a vytvářejí tak kaskádu.

602 m vysoký kopec Jakab je pojmenován po klášteru, zasvěceném svatému téhož jména (Jakub). Jeho jižní svah je příkrým holým útesem. Měkký, hrubý pískovec byl oderodován a vytvarován větrem kromě těch míst, kde jej termální voda, obsahující kyselinu křemičitou, zpevnila do podivuhodných formací.

Jeskyně Abaliget je přístupná po dobré cestě z Pécse, vzdálené méně než 20 km. I když je možno nalézt stalaktity pouze v Nagyterem (Velké síni), do které se vystupuje po 78 schodech, je možno jít podél podzemního potoka 1,5 km dlouhou hlavní chodbou a studovat na stěnách vrstvy vápence uloženého bývalým Panonským mořem. V částech uzavřených pro veřejnost jsou léčeni pacienti trpící astmatem a silicosou.

PŘÍRODNÍ REZERVACE SZÁRSOMLYÓ
« zpět na IV.


Rozloha: 222 ha
Návštěvní období statutárního parku: 15.května-15.října
Přístup: přístup pouze na povolení

Vědeckým vysvětlením paralelních horských hřebenů a “zkamenělých zvířecích stop” je, že vápenec, usazený dávným Tethyským mořem, byl stlačen do vrstev, které byly později vyzdviženy, skloněny a rozlámány tektonickými tlaky. Velké denní teplotní rozdíly prohloubily brázdy na jižním svahu. Dešťová voda, hromadící se v trhlinách, rozpustila kousky vápence a vytvořila tak “stopy slepic a koček”. Skalnatý jižní svah může být až o 10°C teplejší než severní, což umožňuje, aby zde šafrán maďarský kvetl již na konci ledna nebo na počátku února. Praskliny na slunečných skalách ukrývají ještěrky a hady, včetně přísně chráněné užovky podplamaté.

NÁRODNÍ PARK DUNAJ-DRAVA
« zpět na IV.


Rozloha: celkem 49 479 ha, včetně Gemence s 17 779 ha, ohybu Drávy u Szaporca s 1 106 ha a Ősborókás (jalovcový les) u Barcse s 5 519 ha.
Přístup: do Gemence je omezen, můžete však jet člunem po řekách Sió a Dunaj, nebo úzkokolejnou železnicí odbočující od trati Baja-Bátaszék do severních částí této oblasti. Ohyb Drávy u Szaporca a ostatní místa podél Drávy jsou volně přístupné. V prastarém jalovcovém lese o ploše 10 ha u Barcse je síť cest pro pěší mezi silnicí číslo 6 a železnicí a u rybníků Rigóci je na jižní straně občerstvení a přístřešek.

Národní park Dunaj-Dráva byl založen v roce 1996. Jeho hlavní dvě části sledují Dunaj od Bogyiszló po jižní hranici a Drávu od Őrtilos po Matty. Tento relativně netknutý svět mokřin, břehů, bažin, lesů a rákosin hostí 121 druhů chráněných rostlin; 48 druhů ryb žije v Dunaji a v přilehlých vodách; 24 druhů vážek s bzukotem prolétá kolem ústí potoků a nad lukami poletuje 465 druhů motýlů. Zvěř kolem Dunaje není o nic méně rozmanitá. V Gemenci a Béda-Karapancsa hnízdí například 10 párů orlů mořských a 25-30 párů čápů černých. Uvádíme zde místa, která by nejspíše mohla zaujmout milovníky přírody.

Gemenc se světově proslavil svými jeleními trofejemi. Tento úsek kraje podél Dunaje je mnohem víc než jen pouhá honitba. Odříznutí meandrů vytvořilo celkem 40 km záplavových jezer. Kvůli nim bylo nutno postavit hráze poměrně daleko od regulovaného koryta řeky, čímž vznikla nejširší a největší záplavová oblast v Maďarsku. Je dlouhá 30 km a v nejširším místě široká 7 km. Mezi těmito hrázemi se zachovaly lesy a zvěř.

Ohyb Drávy u Szaporca se postupem času změnil na několik jezer, nebo spíše močálů s malou plochou otevřené hladiny. Téměř neprostupné močály zajišťují bezpečí hnízdících ptáků, stejně jako těch, kteří zde nocují a hledají potravu během tahu. Mrtvá ramena jsou obrostlá vrbami a starými nepravidelnými bradavičnatými topoly.

Když byl vykácen rozsáhlý původní prales u Barcse, bránila přirozené regeneraci pastva domácích zvířat. Ta se však vyhýbala pichlavým jalovcům, které mohly dále nerušeně růst a šířit se. Jalovec však není jediným dominantním druhem v této krajině; pískové duny jsou kolonizovány břízami a duby, zatímco v mokřinách rostou olše. Nejcennějšími a přísně chráněnými částmi jsou severní a jižní mokřady a močály. Jádrem oblasti je Nagyberek (Velký močál), napájený potokem Rigóc. Je třeba mít velmi dobré oči abychom zpozorovali dokonale maskovanou kudlanku nábožnou nebo velkou saranči na písčitých lukách.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZSELICSÉG
« zpět na IV.


Rozloha: 9 042 ha
Návštěvní hodiny: Národopisné muzeum pod širým nebem u Szenny je otevřeno 1.dubna-31.října od 10 do 18 h, 1.listopadu-31.března od 10 do 14 h. V pondělí uzavřeno. Platí se vstupné.
Přístup: volný, ale na stezky mohou pouze chodci a cyklisté.

Jedna z nejkrásnějších krajinných oblastí Jižního Zadunají, Zselicség, leží jihozápadně od Kaposváru. Ve středověku projížděli ještě poutníci z Kaposváru do Szigetváru neustále lesem, v 17. století však začalo jeho kácení. Zákonná ochrana nyní zajišťuje zachování pralesů, včetně porostů illyrského buku. Typický příklad lesa skládajícího se ze stříbrných lip a buků je možno nalézt u Ropoly. Vitorágský les oplývá listnatcem kopinatým. Mezi cenné druhy savců patří přísně chráněná vydra, chráněná kočka divoká, bobr evropský a lasice kolčava.

Zselicség také oplývá národopisnými památkami. Jejichž nejlepší příklady jsou vystaveny v Národopisném skanzenu u Szenna.
« nahoru


V. SEVERNÍ MAĎARSKO

« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁTRA
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KARANCS-MEDVES
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET-CSERHÁT
» NÁRODNÍ PARK BÜKK
» NÁRODNÍ PARK AGGTELEK
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZEMPELÉN

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁTRA
« zpět na V.


Rozloha: 11 861 ha
Přístup: může být volně navštěvována po veřejných silnicích a turistických cestách, kromě přísně chráněných rezervací.

Nejpopulárnější místa - Galyatető, Mátraháza, Parád - jsou mimo chráněné území. Půjdete-li po národní Modré stezce nahoru na Kékes, přejdete nádherné balvanové pole pod vrcholem Sombokoru. Buky na svahu jsou staré jedno a půl století. Není zakázáno jen kácení stromů, ale i sběr hub a žaludů. Ze stezky můžete vidět předhoří Sor-kő (Řada skal), vzdálených od sebe po 50 - 100 metrech a skloněných nad propastí. Nedoporučuje se opouštět stezky. 23 vzácných a cenných druhů rostlin přežívá ve chráněném území, včetně růže alpské, která vyvrací tvrzení, že “není růže bez trní”. Fauna je také velmi bohatá: v chráněné oblasti bylo pozorováno 120 chráněných a 4 přísně chráněné druhy.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KARANCS-MEDVES
« zpět na V.


Rozloha: 6 709 ha
Přístup: volný

Karnacs je vulkanického původu, nevznikl však běžným způsobem. Láva netekla po skalách tvořených usazeninami, ale zvedla je zespodu. Medves, náhorní plošina o rozloze 15 km2, byl však zcela pokryt čedičem. Tento cenný nerost je těžen v obou pohořích. Naučná stezka Boszorkánykő ukazuje různé typy lávy, které je zde možno nalézt, a pravidelné geometrické tvary sloupcového čediče. 20 m vysoká a 40 m široká skála Nagy-Szilvás vypadá jako obrovské čedičové varhany s dokonale stejnými “píšťalami”. Skála Kis-Szilvás ve výšce 620 m je jen o 8 m nižší a na vrcholu má čedičovou pyramidu. Obrovské pyramidy rozptýlené po náhorní plošině jsou stejného původu.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET-CSERHÁT
« zpět na V.


Rozloha: 6 196 ha
Přístup: volný

Kopce Mátra a Cserhát jsou dvojčata: vznikly ve stejnou dobu působením stejných vulkanických sil a ze stejného materiálu, tj. andezitu. Přestože kopec Cserhát stojí na andezitu, v jeho lomech se těží vápenec. Po odpadnutí vulkanické činnosti byla oblast zaplavena mořem, jehož usazeniny jsou místy více než 200 m mohutné. Andezit se rozpadl na obrovské balvany a jednotlivé balvany “rozhozené obry” je možno vidět v údolích Szuha, Cserkút a Zsunyi nedaleko od Mátraszőlős. Pod pohořím Bézma je možno nalézt pole vulkanoklastických kamenných sloupů očištěných od měkčí, drobivější drtě deštěm, mrazem a větrem. Kromě skalních útvarů si zaslouží ochranu i vegetace. Každé jaro na pastvinách Bujáku rozkvétá mnoho chráněných konikleců obecných velikých a poblíž Cserhátszebtivánu hojně vstavačů kukaček.

NÁRODNÍ PARK BÜKK
« zpět na V.


Rozloha: 41 835 ha, brzy bude zvětšena o asi 5000 ha na jihovýchodě Bükkských vrchů
Návštěvní hodiny: jeskyně Anna a Szent István jsou otevřeny 16.dubna - 15.října od 9 do 17 h, 16.října - 15.dubna od 9 do 15 h, Muzeum lesa je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 14 h. Platí se vstupné.
Přístup: do některých
přísně chráněných oblastí omezen, jinak se platí vstupné

Tato oblast byla po 70 milionů let zaplavena mořem. Bükkské vrchy jsou také tvořeny vápenatými usazeninami z této doby. Protože vápenec je dobře rozpustný ve vodě, kopce jsou protkány jeskyněmi. Zatím bylo prozkoumáno 800 jeskyní o celkové délce více než 35 km. Dvě z nich jsou velmi blízko hotelu Palota v Lillafüredu. Jeskyně Szent István se pyšní stalaktity a stalagmity, zatímco ve 40 000 let staré jeskyni Anna (nazývané také Petőfiho jeskyně) se nalézají zkamenělé listy, větve a dokonce i celé stromy zachované v původním tvaru vysráženým vápencem. Náhorní plošina Bükk je poseta závrty a propady a obklopena hřebeny: všechny byly viditelně vytvořeny erozí.

Krasová oblast Nagymező má velmi neobvyklé klima, jedné červencové noci zde bylo naměřeno dokonce -7°C. Vzhledem k mimořádnému kolísání teplot a speciálním půdním podmínkách zde rostou nejvzácnější a nejcennější rostliny celého Bükku.

Další zajímavostí Bükku je sedmnáctimetrová kaskáda Fátyol na potoce Szalajka. Stupně kaskády byly vytvořeny vápencem vylučovaným na jednotlivých oddělovacích hrázkách a rostou o 1-2 mm za rok.

Jezero Hámori je napájeno potokem Garadna. Jeho hráz vybudoval na počátku 19.století Frigyes Fassola. Muzeum lesnictví pod širým nebem v údolí Szalajka vystavuje historii a dávné nástroje pro dřevařství, výrobu skla a oceli. Na druhém konci údolí Szalajka, ve Szilvásváradu, je další muzeum: Dům Orbán vás seznámí s prehistorií a historií i s přírodou Bükku.

NÁRODNÍ PARK AGGTELEK
« zpět na V.


Rozloha: 19 762 ha
Návštěvní hodiny v jeskyni Baradala: 16.dubna - 15.října od 8 do 18 h, 16.října - 15.dubna od 8 do 16 h. Krátké (1 hodina), středně dlouhé a dlouhé prohlídky. Platí se vstupné.
Přístup: 7,5 km dlouhá naučná stezka mezi vstupy do jeskyní Jósvafő a Aggtelek může být volně navštěvována - její značka je zelený jalovec na bílém poli. Naučná stezka Tohonya-Kuriszlán je 9 km dlouhá a má 26 informačních zastávek. Jeskyně Baradla je přístupná pouze pro skupiny s průvodcem. Pro uskutečnění dlouhé prohlídky nebo návštěvy dalších 19 jeskyní je nutno ohlásit se předem, je nutný speciální průvodce a příslušné vybavení.

Národní park Aggtelek je od roku 1995 součástí Světového dědictví. Devadesát Maďarů ze sta zná pouze jeho největší jeskyni, přestože v něm jsou také další tři významné krajinné prvky. Dva menší jsou kras v Szalonna a kopec Esztramos, větší severní část začíná nad Szuhafő a sleduje státní hranici po řeku Bódvu. Podzemní svět přesahuje státní hranice: jeskyně Baradla je propojena s jeskyní Domica na Slovensku. Baradla je jen jednou z mnoha jeskyní v této oblasti, je ale nejdelší, byla objevena jako první, je nejpopulárnější a nejbohatší na krápníkové formace. Má pět vchodů. Poblíž jednoho z nich se obloha zrcadlí v jezeře Vörös. Nedaleké skály Medve byly vytvarovány větrem a vodou. Nad vchodem v Aggteleku se tyčí 50 m vysoký útes Baradla. Nedaleko, na úpatí vápencového chodníku, se leskne jezero Aggtelek. Dva prameny u vchodu Jósvafő byly přehrazeny a vytvořily jezero Tengerszem. V jeskynním systému žije 450 živočišných druhů, ale fauna na povrchu je také velmi bohatá. Hnízdí zde pravidelně přísně chráněný jeřábek lesní a čáp černý.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZEMPELÉN
« zpět na V.


Rozloha: 26 496 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost kromě přísně chráněných oblastí

Rezervace se skládá ze dvou částí, severní trojúhelníkové a jižní lichoběžníkové, které jsou odděleny úzkým, několik kilometrů širokým koridorem. Hranice obcházejí, nebo zahrnují 18 vesnic. Vulkanické kopce ve tvaru cukrových homolí s příkrými svahy jsou hustě zalesněny, místy však byla půda oderodována a je vidět rhyolitové skály v barvách od růžové po tmavě fialovou. Hrozivá balvanová pole v březo-topolových lesích byla vytvořena v době ledové: velké bloky andezitu, odštěpené od skal Pengő a Szarvas, byly rozptýleny ledovcem. V této oblasti se vyskytuje 14 druhů vstavačů, stejně jako pérovník pštrosí v údolích Komlóska a Kemence. V sedmdesátých letech se v rezervaci znovu objevily velké šelmy, především rys a vlk. Nad lesy majestátně krouží orli královští a orli skalní. V lesním podloží je možno nalézt další chráněný druh - 15-20 cm dlouhé karpatské modré plže.
« nahoru

VI. VELKÁ PLÁŇ
zkratkou

» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TOKAJ-BODROGZUG
» NÁRODNÍ PARK HORTOBÁGY
» PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYTKOVÝ MOČÁL BÁTORLIGET
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁRTÉLY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PUSZTASZER
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZATMÁR-BEREG
» NÁRODNÍ PARK KISKUNSÁG
» NÁRODNÍ PARK KÖRÖS-MAROS

« nahoru

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TOKAJ-BODROGZUG
« zpět na VI.


Rozloha: 4578 ha
Přístup: volný, v přísně chráněných oblastech je vyžadováno povolení a průvodce.

Přestože byl 500 m vysoký kopec Nagykopasz u Tokaje zalesněn jehličnany a trnovníky akáty, nadále na jeho jižním svahu přežívá 17 druhů vstavačů a přísně chráněný Aster oleifolius. Větší severní část rezervace, Bodrogzug, s jezírky mrtvých ramen ve tvaru srpků, může být snadno přehlédnuta z vrcholku kopce. Bažinaté louky jsou nejbarevnější napodzim, kdy jsou pokryty kobercem z květin. V tomto období zde rozkvétají tisíce chráněných hořců hořepníků.

NÁRODNÍ PARK HORTOBÁGY
« zpět na VI.


Rozloha: 70 000 ha
Přístup a návštěvní hodiny: otevřen pro veřejnost kromě přísně chráněných ploch a některých ptačích hnízdišť. Stanice pro repatriaci ptáků v Egyek-Pusztakós může být navštívena na povolení a s průvodcem v období 1.července - 30.září od 9,30 do 11,30 h a od 14,30 do 16 h.
Návštěvnická centra: návštěvnické centrum Szálkahalom s mohylami a naučnou stezkou je na kilometru 79 silnice 33; návštěvnické centrum vesnice Hortobágy s muzeem, mostem s devíti oblouky a restaurací je také u silnice 33; cesta vedoucí do Mátapuszta začíná u mostu; rybnikářské návštěvnické centrum je na 67 kilometru silnice 33; k návštěvnickému centru Nagyván je přístup po vedlejších silnicích 33 nebo 44; galerie Patkós je naproti restauraci na křižovatce Egyek.

Národní park Hortobágy ;se skládá z oblasti stejného jména, stejně jako z podstatné části Nagykunság. Byla by chyba jej považovat za “prázdnou” step: kromě rozsáhlých natronových pastvin jsou v něm i velké rybníky a 40% oblasti tvoří bažiny. Návštěvnická centra vás seznámí s přírodou, národopisem, minulostí a přítomností národního parku. Zdánlivě holá, vysušená “puszta” (= step) je domovem mnoha ptáků. Bažiny využívá pro nocování a hledání potravy mnoho hnízdících i tažných ptáků. Ve starých rákosištích hnízdí velký počet racků chechtavých, volavek červených, bukáčků malých, volavek bílých a bukačů velkých.

Pro brodivé a pro ostatní vodní ptáky jsou ideálním životním prostředím a zdrojem potravy rybníky, na kterých žije 40 hnízdících a 200 protahujících druhů. Na rybnících hnízdí například 200 párů přísně chráněných kolpíků bílých.

PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYTKOVÝ MOČÁL BÁTORLIGET
« zpět na VI.


Rozloha: 53 ha
Návštěvní hodiny: 1.květen - 30.září, úterý až neděle od 10 do 16 h. Platí se vstupné.
Přístup: skupiny s průvodcem mohou vstoupit na naučnou stezku a na povalový chodník přes močál. Výstava o přírodě v návštěvním centru stojí za vidění.

Chladné a vlhké klima v této kopci a lesy obklopené pánvi zajistilo, že zde přežívá několik druhů glaciální flóry, které jinde již vyhynuly. Na jižních slunných svazích okolních písečných dun se na druhé straně zachovala po celou dobu ledovou teplomilná vegetace pre-glaciálního období. Na této relativně malé ploše žije celkem 1 100 druhů rostlin a 7 000 druhů živočichů, včetně mnoha druhů hmyzu.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁRTÉLY
« zpět na VI.


Rozloha: 2 213 ha
Přístup: volný, mimo odchovnu volavek

V rámci regulace řeky byly odříznuty meandry Tiszy západně od Hódmezővásárhely, čímž vznikla dvě mrtvá ramena tvaru U u Márteléy a Körtvélyes. Tato záplavová jezera obklopují ostrov Ányás a poloostrovy Körtvélyes a Petres. Ostrov Ányás a většina mrtvého ramene u Mártély jsou oblíbené rekreační oblasti, navštěvované v létě desítkami tisíc lidí. Tiché mrtvé rameno Körtvélyes a poloostrov, stejně jako přilehlá louka Barci je královstvím ptáků.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PUSZTASZER
« zpět na VI.


Rozloha: 22 151 ha
Návštěvní hodiny: Historický národní park Ópusztaszer je otevřen 1.dubna - 31.října od 9 do 19 h a 1.listopadu - 31. března od 9 do 17 h. Platí se vstupné.
Přístup: volný, kromě rybníků a přísně chráněných oblastí. Pozorovatelna ptáků vedle rybníka XI je otevřena pro veřejnost po celý rok.
Telefon: Historický národní park Ópusztaszer: (36) 62 375 133 a (36) 62 375 007

Tato rezervace, sahající od Tömörkény po Szeged, je bohatá jak přírodními, tak i kulturními hodnotami, včetně slaných a záplavových jezer, rybníků, bažinatých luk, písčitých a solných plání, stejně jako Historický národní park Ópusztaszer, místo dvou významných historických událostí: prvního národního shromáždění krátce po dobytí Maďarska Maďary a zahájení pozemkové reformy v roce 1945. Původně šlo o slané jezero, které bylo ve 30. letech zaplaveno a proměněno na rybník. Ptáci, kteří byli typičtí pro euroasijská slaná jezera a jejich břehy, se přesunuli na nedaleké slané mokřady a slané nebo sprašové pastviny a nahradily je volavky, na ostrově Korom rovněž vznikla kolonie racků chechtavých. Další velký systém rybníků, jezero Csaj, se pyšní více než 269 druhy ptáků. Sas-ér, severně od Algyő, získal statut přísně chráněného území pro svou velkou odchovnu volavek.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZATMÁR-BEREG
« zpět na VI.


Rozloha: 22 931 ha
Návštěvní hodiny: výstava v návštěvním centru v Féhérgyarmatu je otevřeno v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 14 do 16 h, ve středu a v sobotu od 13 do 16 h a v neděli od 10 do 12 h.
Přístup: volný, kromě přísně chráněných jezer Bábtava a Nyíres, některých lesů a záplavového jezera Túr u Rekeszerdő. Neváhejte se v návštěvním centru zeptat na způsob jak se dostat na rozptýlené volně přístupné plochy.
Adresa: H-4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1.

Tato rezervace, skládající se z několika oddělených částí, leží v trojúhelníku ohraničeném státní hranicí a řekami Szamos a Tisza. Některé zde zbývající lesy jsou přísně chráněny, například Ricseský les, známý svým bohatstvým ptáků a stovkami vstavačů kukaček, rostoucích na mýtinách. Několik přísně chráněných ptáků hnízdí v Nagyerdőském lese.

Dalším typickým rysem oblasti jsou husté opuštěné sady. Zalesněné pastviny byly kdysi rozsáhlými lesy, po kterých zbyly po jejich vykácení tu a tam košaté stromy. Zbývající močály a bažiny jsou také chráněny.

NÁRODNÍ PARK KISKUNSÁG
« zpět na VI.


Rozloha: 48 197 ha
Návštěvní hodiny: 1.května - 31.října od 10 do 17 h.
Přístup: většina oblasti je veřejnosti uzavřena, aby byla zachována vysoce zranitelná fauna a flóra.

Většinu národního parku tvoří step, jako v Hortobágy, přesto jsou oba národní parky spíše rozdílné než podobné. Navíc ani dvě části tohoto rozděleného parku si nejsou podobny.

Horní Kiskunság Puszta (step) se rozkládá na vápenatých a alkalických půdách. Stáda ovcí a dobytka se pasou na pastvinách, které jsou oblastí výskytu dropa velkého.

Alkalická jezera Horní Kiskunság leží v blízkosti Szabadszállás a Fülöpszállas. Přísně chráněné druhy ptáků, jako je tenkozobec opačný, pisila čáponohá a kulík mořský hnízdí na jejich březích a ostrovech. Jezera jsou jak na jaře, tak i na podzim významnými nocovišti a krmnými místy tažných ptáků. Fascinující ptactvo je možno pozorovat na povolení z pozorovacích věží kolem Kelemen-szék.

Jezero Kolon, největší jezero národního parku, leží mezi Izsákem a Soltszentimre. Žijí v něm dva chráněné druhy ryb, blatňák tmavý a sekavec (rod Misgurnus). Na přilehlých bažinatých loukách kvete na jaře 9 druhů vstavačů. Rákosiny, chomáče trávy a mokřady oplývají ptáky.

Pro vstup do této oblasti je třeba povolení, ale z dun Bikatorok na západním pobřeží je dobrý výhled na jezero a jeho okolí.

Písčiny Fülöpháza se z části skládají z pohyblivého písku, hnaného větrem, ale většina dun zarostla vegetací. Jsou nepohyblivé a v prohlubních mezi nimi se hromadí dešťová voda a tvoří malé alkalické tůně. Je zde možno pozorovat mnoho ptáků i když tůně vyschnou. Je zde umístěno Centrum pro studium životního prostředí a ochrany přírody národního parku, kde mohou studenti studovat krásu krajiny pod vedením odborníků, toulajíce se přitom po dvou naučných stezkách (dlouhých 7 a 14 km).

V lukách a písečných dunách Ágasegyház-Orgovány je možno nalézt téměř všechny přírodní hodnoty zasluhující ochranu. Louky jsou na jaře zkrášleny vstavači a kosatci a na podzim oko potěší nachová pokrývka ocúnů jesenních. Je to jediné místo v Maďarsku, kde se vyskytuje Rhyparioides metelkanus, mol se skvrnitými křídly. Západně od bažinatých luk jsou písečné duny s topoly a jalovci. Úzký kus země mezi Csira-szék (solným jezerem) a tratí je volně přístupný.

Bócsa-Bugac se v mezinárodním měřítku proslavil hostincem Bugac, jeho stádem uherského stepního skotu a hřebčincem. Skutečně náruživí milovníci přírody mohou projít naučnou stezkou od vchodu až ke trati, vidět skutečné přírodní hodnoty a navštívit Muzeum pastevectví. Po povalovém chodníku je možno vstoupit i do přísně chráněné oblasti a dojít až k ceduli “Vstup zakázán”.

Patrový les Tőserdő a Alpári-rét (louka): první z nich je nejmenší, ale asi nejnavštěvovanější částí národního parku. Jeho hlavní atrakcí je záplavové jezero Szikra. Blízké bažinaté lesy mohou být navštěvovány po turistických stezkách dle libosti. Jižně leží Alpári-rét, louka rozdělená starými řečišti.

Oblast kolem Peszéradacse o ploše 6000 ha s mozaikou písečných dun, močálů, písčitých a bažinatých luk je zbytkem bývalých rozsáhlých močálů táhnoucích se mezi Dunajem a Tiszou. Jediným pohledem je možno vidět rákosové bažiny, alkalické pastviny, písečné duny a zelené plochy lesa kolem vlhké louky Kunadacs. Od časného jara do pozdního podzimu zde kvete velké množství květin. Na kopci se hřbitovem v Kunadacsi roste několik druhů vstavačů. V trávě lezou saranče a kudlanky nábožné a ve sprašových březích hnízdí vlhy pestré. Louka Dámányadacs oplývá na jaře kosatci a vstavači, zatímco v červenci a srpnu kvetou hvozdíky a hořce hořepníky.

Miklapuszta je jižním výběžkem alkalické stepi Kiskunság, s ostrůvky rákosin, lukami, močály a dubovými lesy. Od podzimu do pozdního jara je většinou zaplavena. Dočasné jezero nabízí zastávku pro tažné ptáky táhnoucí na jih. Území je uzavřeno pro veřejnost.

NÁRODNÍ PARK KÖRÖS-MAROS
« zpět na VI.


Rozloha: 50 000 ha
Přístup: volný

Tento nedávno ustavený národní park se skládá ze šesti hlavních částí: údolí Körös a Maros, bývalých chráněných území Biharugra, Dévaványa a Pitvarosi Puszták (stepi), lesa Makó-Landor a sprašové stepi Kistompapuszta. Zde jsou popsány dvě volně přístupné oblasti.

Fauna a flora v údolí Körös jsou stále převážně stejné, jako byly před regulací řeky. Lesy jsou mnohdy tak prorostlé vínem a chmelem, že jsou těžko průchodné a je téměř nemožné přiblížit se ke břehu řeky. Záplavová jezera jsou pokryta lekníny bílými a kotvicí plovoucí. Na tomto úzkém pruhu země a na hladině mrtvých ramen hnízdí nespočetní ptáci. Někteří z nich jsou přísně chráněni, jako například chřástal polní a čáp černý. Nejkrásnější a nejcennější částí údolí Körös je Aranyos, kde les připomíná tropický deštný prales.

Údolí Maros je také částí národního parku od hranice až po les Makó-Landor. V tomto lese se vyskytuje 18 druhů plžů, včetně takových vzácností, jako je Helicigona banatica a Hygromia kovacsi. Záplavová oblast je poseta mohylami, z nichž jedna byla narušena a v její písčité stěně dnes hnízdí vlhy pestré. Nejcennější a pravděpodobně nejkrásnější část leží v bezprostřední blízkosti Makó, kde koberec kvetoucích plaménků celolistých sahá od hráze až po hladinu řeky.
« nahoru

Maďarsko je chudé na přírodní zdroje - Maďarsko je bohaté na přírodní zdroje. Dvě zcela protichůdná tvrzení, přesto jsou obě pravdivá. Maďarsko neoplývá bohatými zdroji dřeva, rud nebo ropy, ale co se týče přírodního dědictví patří mezi nejbohatší státy Evropy. Jeho původní fauna a flóra se zachovala na četných lukách, v bažinách, mokřinách, v lesích a na pastvinách, které zůstaly téměř netknuty. To je také důvod, proč tato relativně malá země vyhlásila nebo připravuje k vyhlášení téměř 300 státem chráněných oblastí a více než tisíc místních chráněných území (stav k roku 1996). Cílem profesionální ochrany přírody není jen uchování, ale též zkvalitnění těchto území. Většina chráněných oblastí je přístupná všem milovníkům přírody. Tento průvodce Vás seznámí, oblast po oblasti, s těmi chráněnými územími, která je možno a stojí za to navštívit pro jejich krásy a celkovou hodnotu.

Potřebujete-li další informace, neváhejte a spojte se s ředitelstvími národních parků. Pokud je to třeba, poskytnou Vám rovněž povolení ke vstupu, nebo dokonce průvodce. Kontaktní adresy a telefonní čísla jsou uvedeny v textu. Vzhledem k tomu, že některé oblasti, jeskyně nebo arboreta různým způsobem omezují návštěvní hodiny, doporučujeme předem zatelefonovat.

zkratkou
» I. BUDAPEŠT A OKOLÍ Budapeštské ředitelství ochrany přírody;
Ředitelství Národního parku Dunaj-Ipoly, Budapešť
» II. SEVERNÍ ZADUNAJÍ Ředitelství Národního parku Fertő-Hanság, Sarród
» III. JEZERO BALATON A JEHO OKOLÍ Ředitelství Balatonského národního parku, Veszprém
» IV. JIŽNÍ ZADUNAJÍ Ředitelství Národního parku Dunaj-Dráva, Pécs
» V. SEVERNÍ MAĎARSKO Ředitelství Národního parku Aggtelek, Josvafő;
Ředitelství Národního parku Bükk, Eger
» VI. VELKÁ PLÁŇ Ředitelství Národního parku Hortobágy, Debrecen;
Ředitelství Národního parku Kiskunság, Kecskemét;
Ředitelství Národního parku Körös-Maros, Szavas


I. BUDAPEŠT A JEJÍ OKOLÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ OBLAST VRCH SAS V BUDĚ
» CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ PÁLVÖGY
» CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ SZEMLŐGY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BUDA
» NÁRODNÍ PARK DUNAJ-IPOLY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓCSA
» PTAČÍ REZERVACE VELENCE A PŘÍRODNÍ REZERVACE DINNYÉS-FERTŐ
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VÉRTES

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODNÍ OBLAST VRCH SAS V BUDĚ
« zpět na I.

Adresa: H-1112, Budapest, Tájék u.26
Rozloha: 30 ha
Návštěvní hodiny: 5.března - 15.června a 1.září - 15.října;
soboty - neděle, od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Návštěvy začínají každou celou hodinu.

Je to světový unikát! V metropoli se dvěma miliony obyvatel je 8 chráněných území celonárodní důležitosti, z nichž pět leží přímo v srdci města. Příkladem může být vrch Sas, vysoký 266 m. Je to mohutná skála, kde se zachovaly jak teplomilné, tak i chlad snášející rostliny vápencové flóry. V trávě se hbitě plazí krátkonožky. A tam, kde vegetace podlehla erozi, je možno obdivovat přirozené skalní formace.

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ PÁLVÖGY
« zpět na I.

Adresa: H-1025, Budapest, Szépvölgyi út. 162
Telefon: (36) 1 325 9505
Délka: 12 km, z nich 400 m je možno navštívit pěšky
Návštěvní hodiny: středa - neděle od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Platí se vstupné.

Další jedinečný jev: rozlehlé město se dvěma veřejně přístupnými jeskyněmi hned vedle sebe. Jeskynní systém Palvögy byl vytvořen pohyby zemské kůry. Tektonické zlomy byly pak vyhloubeny termálními vodami. Doporučena je dobrá obuv a připravte se též na lezení po příkrém železném žebříku.

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ JESKYNĚ SZEMLŐGY
« zpět na I.

Adresa: H-1025, Budapest, Pusztaszeri út 35
Telefon: (36) 1 325 6001, speleoterapie: (36) 1 325 5993
Délka: 2 km, z nich 300 m je možno navštívit pěšky
Návštěvní hodiny: 1.března - 31.října; pondělí - pátek od 10 do 15 h, sobota a neděle od 10 do 16 h.
Přístup: pouze ve skupinách s průvodcem. Prohlídka začíná každou celou hodinu. Platí se vstupné.

Dorazíte-li před nebo po návštěvní době, nebuďte překvapeni, uslyšíte-li z hlubin árie. Slavní operní zpěváci si často léčí hlasivky pod lékařským dohledem v Óriásfolysó (= Velké chodbě). Většina návštěvníků však nepotřebuje speleoterapii. Přitahují je spíše lesklé aragonitové a sádrovcové krystaly ve tvaru korálů, květin nebo hub.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BUDA
« zpět na I.

Rozloha: 10 546 ha
Vstup: volný, pokud se držíte značených turistických cest. Arboretum Státního podniku Piliský lesopark v Budakeszi je možno navštívit pouze ve skupinách a po předchozí dohodě.


Budské vrchy jsou “plícemi města”, což také bylo hlavním důvodem vyhlášení jejich ochrany. Jde o ráj výletníků, se sněhobílými dolomitovými a vápencovými skalami, příkrými stržemi a více než 150 jeskyněmi. Nejcennější skalnaté louky se nacházejí na přísně chráněných kopcích Kis-Szénás a Nagy-Szénás.

NÁRODNÍ PARK DUNAJ-IPOLY
« zpět na I.

Rozloha: Piliské vrchy 25 367 ha, Börzsönyské vrchy 18 028 ha, údolí Dunaje mezi Visegrádem a Budapeští 6 735 ha, údolí Ipoly 1 400 ha.
Přístup: Piliské a Börzsönyské vrchy jsou přístupny pěšky, údolí Dunaje a Ipoly jsou volně přístupné, vyjma některých hnízdišť.

Nový národní park je vytvářen z Piliských a Visegrádských vrchů v Zadunají, Börzsönyských vrchů na severu a dvou dlouhých, úzkých pásů země: údolí Dunaje od Visegrádu po jižní cíp ostrova Szentendre a záplavového území řeky Ipoly od Hontu po Balassagyarmat.

Vápencový masiv Pilisu je protkán jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou jeskyně Ördöglyuk, Leány a Legény. Vaskapu (Ocelo-vá skalní brána) byla také jeskyně, ale její strop a stěny se zhroutily a zachoval se pouze dvojitý “triumfální oblouk” vchodu. Dolomitové skály byly rozryty a vytvarovány do podoby palisád podobných varhanám. Rozhledna na Prédikálószéku ve Visegrádských vrších nabízí pohled na celé panorama ohybu Dunaje. Poblíž můžete obdivovat několik obrovských skal, které byly odtrženy od kopce a odvlečeny dravým proudem bývalého řečiště. Jako kontrast k tomuto pohledu působí mírné svahy s obhospodařovanými lukami. Na jedné z nich rostou stovky fenyklů panonských, hlavní botanické atrakce Piliských vrchů.

Börzsönyské vrchy jsou známé především svými hrady, ale také svými vodami: tři hlavní potoky jsou napájeny 335 prameny. Roční srážky jsou zde velmi vysoké a v chladných a vlhkých údolích se udrželo několik druhů rostlin patřících mezi glaciální relikty. Rozdíly v nadmořské výšce mezi určitými oblastmi jsou zde mnohem menší, než je běžné. Fauna a flóra Börzsönyských vrchů je velmi různorodá. Bylo zde zjištěno 70 druhů chráněných rostlin a 117 chráněných druhů ptáků, z nichž 90 v této oblasti pravidelně hnízdí. Börzsönyské vrchy jsou známé svými krásnými výhledy. Nejkrásnější pohled je z rozhledny na 939 m vysokém kopci Csóványos.

Chráněné území Údolí Dunaje začíná u kilometrovníku 28 na silnici číslo 2. Díváme-li se dalekohledem, nabízí nám maličký ostrov Égető mezi Sződligetem a Vácem zajímavý pohled na život pernaté zvěře a brodivých ptáků. Göncölská nadace vytvořila ve Váci naučnou stezku patrovým lesem. Botanická zahrada ve Vácrátótu je také nedaleko od Váce směrem na Göndöllő. Tam, kde se rovina stýká s kopci, leží ostrov Szentendre, dlouhý 31 km a 3-3,5 km široký. Proto zde můžeme nalézt některé rostliny typické pro kopcovité oblasti a zalétají sem lovit dravci ze tří blízkých pahorkatin. Hnízdí zde 57 druhů ptáků. Může zde být pravidelně pozorována přísně chráněná volavka bílá jak loví ryby nebo majestátně plachtí, stejně jako přísně chráněná pestrobarevná vlha pestrá. Staré topoly stojící na protějším břehu od Verőce drží pevně svými silnými kořeny dokonce i v sypkém písku.

Krajinářsky nejkrásnější a zároveň nejcennější části údolí Ipoly jsou ohyb řeky u szobského viaduktu, mokřad Hideg s nesčetnými lovícími volavkami bílými a mokřad Ipolydamásd oplývající chráněnými rostlinami. Na vlhkých lukách Parassapuszty se vyskytují téměř všechny maďarské druhy obojživelníků. Mokřady hraničí s písčinami v olšinách poblíž Drégelypalánk. Vlhkým částem dávají přednost čápi a volavky, písčité břehy obývají břehule říční a vlhy pestré. Na tomto 11-12 km dlouhém úseku řeky bylo zjištěno 47 hnízdících a 17 tažných druhů ptáků. Některé z nich je možno snadno pozorovat z kruhovité hráze u Ipolyvece.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÓCSA
« zpět na I.

Rozloha: 3 576 ha
Návštěvní hodiny: návštěvnické centrum je otevřeno od 1.května do 30.října, pátek až neděle od 9 do 17 h.
Přístup: volný kromě přísně chráněných luk u Csiffári a Bika

Kromě přírodních hodnot jsou v této oblasti četné kulturní památky. Kostel v Ócse pochází ze 13. století a později byl několikrát přestavován a renovován. Nejhodnotnějším biotopem jsou vlhké louky. V prohlubních jsou močály s olšemi, stojícími na rozsáhlých kořenových systémech jako na nohou, kapraď osténkatá rozložená roste u paty jasanu úzkolistého. V močálech žijí blatňáci tmaví a želvy bahenní.

PTAČÍ REZERVACE VELENCE A PŘÍRODNÍ REZERVACE DINNYÉS-FERTŐ
« zpět na I.

Rozloha: Ptačí rezervace Velence má v současnosti rozlohu 420 ha, brzy však bude rozšířena o 500 ha, Dinnyés-Fertő 539 ha
Přístup: je nutné povolení k přístupu a průvodce, ptáci v Dinnyés-Fertő však mohou být sledováni z železničního náspu.


Obě jezera, Fertő a Velence, jsou zároveň stará i mladá. Tato oblast se propadla a zaplnila vodou před 20 000 lety, ale přítoky do nich zároveň ukládají usazeniny. Následkem sedimentace a několika let sucha mělo jezero v roce 1993 hloubku jen 72 cm. Dva roky umělého napouštění “naplnily” jezero, průměrná úroveň hladiny stoupla v roce 1995 na 157 cm. Vodní ptáci se vrátili a mechové povlaky, které již klesly ke dnu, znovu vyplavaly a začaly zvolna plout po hladině. Ptačí rezervace je od Dinnyés-Fertő oddělena železnicí a silnící č. 70. Fertő, což ve staré maďarštině znamená bažinatou, mokřinnou oblast, není veřejnosti přístupné, aby byla zajištěna ochrana ptáků žijících v rákosinách, vodních a brodivých ptáků. Mezi přísně chráněné hnízdící ptáky patří volavka bílá a stříbřitá a kolpík bílý.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VÉRTES
« zpět na I.

Rozloha: 15 035 ha
Přístup: Volně přístupná po turistických stezkách mimo přísně chráněných oblastí

Je téměř nemožné projít celé Vertéské vrchy pěšky, ale většinu jejich krás je možno vidět z 3,5 km dlouhé geologicko-botanické naučné stezky, odbočující od silnice mezi Csákavárem a Gántem. Vychutnejte nádherný pohled z okraje louky Irtás, pokryté kavylem Ivanovým, nebo na skalnatou step pokrytou barevnými květy. Na příkrých útesech přísně chráněného údolí Fáni se vyskytuje subalpinský druh, prvosenka holá. Náš prehistorický předek, vědecky nazývaný Homo (erectus seu sapiens) paleohungaricus a přezdívaný Samu (Sam), žil u bývalého teplého pramene u Vértesszőlős. I jeho otisky nohou byly zachovány v bahně kolem pramene.
« nahoru

II. SEVERNÍ ZADUNAJÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZIGETKÖZ
» NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SOPRON
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŐSZEG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZIGETKÖZ

« zpět na II.

Rozloha: 9 158 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost, kromě míst výskytu vstavačů, některých hnízdišť ptáků a ostrovů Macska a Öntés.

Szigetköz, obklopený Velkým a Mosonským ramenem Dunaje, byl vytvořen usazováním písku a štěrku pravěkým Dunajem. Jde o mimořádně proměnlivou mokřinu, protože rozsáhlé záplavové oblasti mezi hrázemi, postavenými v minulém století pro regulaci řeky, jsou pravidelně každé jaro zaplavovány a když se řeka vrátí do svého obvyklého koryta, zůstanou po ní tisíce drobných ostrůvků. Ochrana zaručuje klid této neustále se měnící krajiny, tvořené 100 kilometrovým úsekem podél Mosonského Dunaje, 50 kilometrovým úsekem podél Velkého Dunaje a několika záplavovými jezery. Hladina vody klesá vzhledem k suchu a k odvádění vody pro elektrárnu Gabčíkovo, ale malé mostky, spojující ostrůvky kolem hlavního ostrova, jsou stále ještě nepostradatelné. Csápolnakský les byl kdysi zaplavovanou nivou. V jeho mohutných dutých vrbách dnes hnízdí chránění puštíci obecní. Prastaré dubiny poblíž Mosonmagyaróváru jsou na jaře pokryty kobercem sněženek a sasanek lesních. Ze silnice vedené po hrázi poblíž Nagybajcs je možno vidět čápy černé, hnízdící ve skupinách stromů mezi hrází a řekou.

Asi půlhodina chůze Vás zavede na vlhkou louku, kde naleznete kosatec sibiřský, mnoho vzácných vstavačů, hořec hořepník a ocún jesenní.

NÁRODNÍ PARK FERTŐ-HANSÁG
« zpět na II.

Rozloha: 19 735 ha
Návštěvní hodiny: lom u Fertőrákos od 8 do 18 h v říjnu, od 8 do 16 h v listopadu, od 8 do 17 h v období od 1.února do 30.dubna a od 8 do 19 h v období od 1.května do 30.září.
Národopisné muzeum v Fertőszéplaku úterý - neděle od 9 do 12 a od 14 do 17 h.
Přístup: vodní rekreační oblast jezera Fertő u Fertőrákose je otevřena pro veřejnost, v přísně chráněných oblastech je třeba povolení a průvodce.

Oblast Hanság byla rozsáhlou bažinou až do období po roce 1775, kdy začalo vysoušení. Do té doby bylo obyvatelných jen 55 mírně vyvýšených míst. Vodní svět nenávratně zmizel po vybudování Hanságského kanálu. Louky a pole, které nahradily bažiny, musí dnes být zavlažovány, vysoušení však naštěstí nebylo úplné. Zachoval se, například, kousek starých olšin, kde se stromy vzájemně podpírají, nedaleko od jezera Király a dokonce i jezero samo se vzpamatovalo: jeho ložiska rašeliny jsou těžena a voda, hromadící se v těžební jámě, opět přilákala některé vodní ptáky.

Jezero Fertő je jen 20 000 let staré, jeho mělké vody se však již zanášejí usazeninami a šíří se rákosiny. Na maďarské straně bylo zaznamenáno 210 druhů hnízdících a protahujících ptáků. Rákosiny a vnitřní jezírka, oddělená od sebe rákosinami jsou propojeny 240 km dlouhou sítí kanálů. U Fertőrákos bylo vybudováno vodní rekreační středisko.

V létě zde tráví své víkendy 15 000 - 20 000 rekreantů surfováním, jezděním na člunech a na plachetnicích, motorové čluny však jsou zakázány. Jezero je na východě a jihovýchodě obklopeno slanisky, močály a vlhkými lukami. Slaniska jsou velmi výhodná místa jak pro hnízdící, tak i pro protahující ptáky. Na třech ostrovech v jezeře u Mekszikópuszta hnízdí na 2000 racků. Na kopcovitějším západním pobřeží se nachází Szárhalmiský les, obsahující 5,5 ha přísně chráněných území, na kterých se vyskytují vzácné a citlivé druhy rostlin, jako je přísně chráněný toříč pavoukonosný.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SOPRON
« zpět na II.

Rozloha: 4 905 ha, botanická zahrada 25 ha, z toho je 17 ha chráněných
Návštěvní hodiny: botanická zahrada je otevřena od 8 do 19 h.
Přístup: může být libovolně navštěvována z turistických stezek
Adresa botanické zahrady: H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinsky u.4. Telefon: (36) 99 311 100

Nejnavštěvovanějším místem Sopronských vrchů je rozhledna Károly a okolní les nad městem Sopron. Paseka vedle sjezdovky a lyžařského vleku vede k háji sladkých kaštanů, zatímco cesta značená červeným trojúhelníkem vede na 483 m vysoký kopec Várhely. Z rozhledny je výhled na celé město a na okolní kopce. Přímo pod ní rozsáhlý les ukrývá pohřebiště z počátků doby železné (z doby asi před 2700 lety), kde duby rostou přímo z mohyl. Některé ze stromů jsou skutečně velmi staré, kolem 300 let. Na území Lesnické a dřevařské univerzity v Sopronu byla zřízena botanická zahrada s 2000 druhy stromů a 3000 druhů bylin.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŐSZEG
« zpět na II.

Rozloha: 4 149 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Vzhledem k tomu, že se ochrana přírody zabývá i lokálně ohroženými, ne jenom globálně ohroženými druhy, jsou některé z rostlin, které jsou běžné v Rakouských Alpách, jako je například šafrán bělokvětý, kvetoucí na jaře a hořec hořepník, kvetoucí na podzim, považovány za vzácné poklady Kőszegských vrchů. Celá oblast je pozoruhodná zajímavou směsicí druhů alpské a panonské flory a fauny. Srážky jsou velmi časté a klima je chladné a vlhké. Jen málo lidí navštěvuje hecegský les, i když v něm jsou krásné porosty buků a v okolí lesnické chaty hojně roste jinak vzácná žebrovice různolistá. Tato chráněná rostlina, na rozdíl od ostatních kapraďorostů, se plazí při zemi a má vějířovité listy připomínající jehličí borovic.
« nahoru


III. JEZERO BALATON A JEHO OKOLÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TIHANY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KÁLISKÉ PÁNVE
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MAGAS-BAKONY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BADACSONY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KESZTHELY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KIS-BALATON
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÖRSÉG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TIHANY
« zpět na III.

Rozloha: 1 698 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Kdysi to byl ostrov, který se však sedimentací změnil na poloostrov. Tihany byla záhy obydlena člověkem. Cesta vede kolem hřbitova a vede na vrch Kiserdő, který shlíží jak na jezero Belső (Vnitřní) tak i na Külső (Vnější). Jezero Külső je zarostlé ostřicí a rákosem a žije na něm velké množství vodních a brodivých ptáků. Větrem erodované skály vedle cesty vypadají jako abstarktní sochy. Další větrem tvarované skály ční nad kopcem Apát mezi jezerem Külső a Sajkodem. Termální voda, vyvěrající během postvulkanické činnosti, vytvořila vrstvy hydrotermálního kvarcitu a gejzíritu na těchto vrstvách basaltového tuffu i na skalách vrchu Nyereg. Kolem 150 takových gejzírových kráterů se zachovalo až do nedávné minulosti, dnes jich však zbývá méně než 50, ostatní padly za oběť těžbě. Nejkrásnější z nich je pravděpodobně Aranyház (t.j. Zlatý dům), nabízející krásný výhled na vesnici a na rybáře na jezeře Belső.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KÁLISKÉ PÁNVE
« zpět na III.

Rozloha: 9 111 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost

Kopce kolem pánve, včetně Királyské skály, Kecskeských a Kopaszkých vrchů, brání přístupu chladných větrů, což vysvětluje, proč byla tato oblast kolonizována již Římany a během dobývání země Maďary se zde usadili příslušníci kmene Kál. Jméno tohoto kmene se zachovalo v řadě místních názvů. V chráněné oblasti se nachází sedm starobylých vesnic. Mezi přírodní památky patří skalní formace: Hegyes-tű, kopec týčící se východně od Köveskálu, slavný svými pravidelnámi pěti- a šestibokými čedičovými sloupci; podobné čedičové útvary se nacházejí i na Királyské skále nad Kapolcsem u Ördöggátjaské skály a na vrchu Fekete. Posledně jmenovaný kopec je pokryt horskými jezírky (plesy), které jsou spolu s jezerem Kornyi významnými hnízdišti a lovnými místy pro vodní ptáky. Na počátku 20. století obklopovala celou pánev kamenná pole, většina z nich však v důsledku těžby zanikla. Pouze kamenné pole 2 km od Szentbékkálla se zachovalo téměř nedotčené. Tyto balvany rozměrů slona, zpevněné kyselinou křemičitou, odolaly ledu a větru a stále ční nad svým okolím.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MAGAS-BAKONY
« zpět na III.

Rozloha: 8 754 ha, bude brzy rozšířena o 11 000 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost mimo přísně chráněné oblasti

Půvabná, ale někdy drsná krajina, která přesto neodradila člověka. Velká část chráněné krajinné oblasti je tvořena náhorní plošinou, obklopenou kopci, na kterých jsou hrady. Nejlépe je zachován hrad Csesznek. Převládajícím druhem stromu je buk, ale jsou zde i krasové lesy, olšinové mokřiny a krásné skalnaté stepi. 148 ha původního bukového lesa podle potoka Fekete-Séd v údolí Tiszta-víz (Čistá voda) je jádrem chráněné krajinné oblasti. Na přísně chráněném kopci Nagy-Som se vyskytují lilie zlatohlavé a čtyři druhy vstavačů. Ve 3 km dlouhé strži Vörös János Séd roste několik horských druhů rostlin, dávajících přednost vlhkému a chladnému klimatu, mezi nimi jazyk jelení a kapraď Dryopteris phegopteris. Přísně chráněné údolí Szömörke s rozptýlenými balvany je známé četnými jeskyněmi. V celé oblasti bylo celkem zjištěno 1 100 jeskyní. V Odvaské skále je na severním svahu jeskyně se dvěma vchody, kam je přístup umožněn po 150 schodech. Nejvyšším bodem Magas-Bakony je 709 m vysoký vrch Kőris. Mezi jeho zajímavosti patří svah s bukovým lesem, rozhledna a hluboká propast Ördöglyuk. K ostrým a vysokým útesům strže Ördög je přístup od Cseszneku. Její nejnebezpečnější částí je Ördög-gát, skupina ohromných skal, kterou je možno překonat jen po ocelovém žebříku v průlezu Gizella.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BADACSONY
« zpět na III.

Rozloha: 7 029 ha
Návštěvní hodiny arboreta Folly: 1.dubna - 30.listopadu od 9 do 17 h.
Přístup: otevřeno pro veřejnost, kromě přísně chráněných oblastí

Kopce, zvedající se severně od jezera Balaton, včetně Badacsony, jsou vulkanického původu. Hradby kamenných sloupů vznikly ztuhnutím toku lávy. Když roztavená skála chladla, smršťovala se a rozpadala na 50-70 m vysoké pravidelné hranoly. Každoročně tyto hradby obdivují více než dva miliony turistů, přitahovaných jak místními víny, tak i rekreačním střediskem u jezera. Slavná vůně tohoto vína vzniká díky zvláštnímu složení půdy a hojnému slunečnímu svitu, odráženému hladinou jezera. Vedle Badacsony se tyčí kopec örsi. V roce 1905 zde Dr. Gyula Folly, lékař z Pécse, založil arboretum stále zelených stromů a keřů z celého světa. Z kopce Gulács je nádherný výhled na jezero Balaton i na okolní kopce. Kopec Szent György je proslulý svými kamenými varhanami a přísně chráněnou kapradinou druhu podmrvka (Cheilanthes), který zde roste na čedičových skalách jako na jediném místě v Maďarsku. Mírné svahy Szigligetu již nijak nepřipomínají svůj vulkanický původ. Park u sídla rodu Esterházy je botanickou zahradou. Ke vstupu je třeba povolení.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KESZTHELY
« zpět na III.

Rozloha: CHKO Keszthely 2 712 ha, Chráněná přírodní oblast parku u sídla Keszthelyů 8 ha
Návštěvní hodiny parku u sídla: od 7 do 18 h
Přístup: otevřena pro veřejnost kromě přísně chráněných oblastí

Keszthelyské vrchy jsou tvořeny dolomitem, ve kterém se vytvořily praskliny, které byly na povrchu vyhloubeny do strží a pod povrchem do jeskyní. Nad některými vrcholy, jako je Pap, Kápolna a Gargaské vrchy, se tyčí rozhledny. Chráněná východní strana může být přehlédnuta z rozhledny na kopci Pető. Rezervace zahrnuje arboretum poblíž Büdöskútpuszty. Lesníci zde začali sázet sekvoje obrovské, cypřiše, jedlé kaštany a jiné vzácné dřeviny. Většina z více než 20 000 sazeniček se ujala a vyrostla. Další kulturní památkou je zámecké muzeum Helikon v Keszthely.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KIS-BALATON
« zpět na III.

Rozloha: 14 745 ha
Návštěvní hodiny: stádo zubrů z rezervace u Magyaródu se dá pozorovat na pastvě od 6 do 10 a od 15 do 18 h a v ohradě od 10 do 15 h.
Přístup: ostrov Pap s jednou a ostrov Kányavári se dvěma pozorovatelnami ptáků jsou veřejně přístupné, stejně jako oddělovací hráz nádrže. Povolení a průvodce jsou nutní v ptačí rezervaci Kis-Balaton. U ptačích hnízd je zakázáno fotografování. Zákaz vjezdu na ostrov Kányavári.

Kis-Balaton býval jihozápadní zátokou jezera Balaton, byl však oddělen nahromaděnou rašelinou, usazeninami řeky Zaly a vlivem lidské činnosti. Po vysoušení v roce 1922 zůstal pouze jeden kilometr čtvereční otevřené vodní hladiny, takže nejkrásnější ptačí ráj v Maďarsku byl téměř zcela zničen. Situace se začala zlepšovat od roku 1984, kdy byla mezi Zalaapáti a Balatonmagyaród vybudována nádrž o ploše 1870 ha, obsahující 28 milionů krychlových metrů vody. Zala protéká 22 km dlouhým umělým jezerem, obrací se a vrací se do původního koryta. Tato rozsáhlá mokřina přitáhla zpět ptáky: téměř 100 druhů ptáků zde hnízdí a desítky tisíc ptáků se zde zastavují během tahu. Ptáci mohou být nejlépe pozorováni z ostrova Kányavári. Nedaleko odsud byla rovněž zřízena zubří rezervace v Kápolna-puszta.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ÖRSÉG
« zpět na III.

Rozloha: 37 911 ha
Přístup: může být volně navštěvována, kromě přísně chráněných rašeliníkových bažin.

Őrség, jak naznačuje jeho maďarské jméno, znamenající stráž, byl vždy hraniční oblastí. Bojovníci se zde usidlovali již během dobývání země Maďary. Každý kmen obsadil jeden kopec, vykácel na něm les a vybudoval tam opevněné sídlo. Felső-Őrség je pokračováním Őrségu v Rakousku. Rezervace zahrnuje celou maďarskou část včetně tří vesnic, Apátistvánfalva, Őriszentpéter a Szalafő. V oblasti je mnoho ohrožených bažin. V té, která se nachází u Szőce, roste například 10 vzácných druhů rašeliníků a hmyzožravá rosnatka okrouhlolistá. Svahy a vlhké louky Őrségu jsou jediným místem výskytu dvou vzácných druhů rostlin - kontryhelu žlutozeleného a jedné ostřice. Dobře se zde zachovala jak původní flora, tak i příklady tradiční architektury.
« nahoru


IV. JIŽNÍ ZADUNAJÍ
« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET MECSEK (VÝCHODNÍ MECSEK),
PŘÍRODNÍ REZERVACE VRCH JAKAB, JESKYNĚ ABALIGET A
ÚDOLÍ MELEGMÁNY

» PŘÍRODNÍ REZERVACE SZÁRSOMLYÓ
» NÁRODNÍ PARK DUNAJ-DRAVA
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZSELICSÉG

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET MECSEK (VÝCHODNÍ MECSEK),
PŘÍRODNÍ REZERVACE VRCH JAKAB, JESKYNĚ ABALIGET A
ÚDOLÍ MELEGMÁNY

« zpět na IV.

Rozloha: Kelet-Mecsek 9 347 ha, vrch Jakab 223 ha, údolí Melegmány 720 ha
Návštěvní hodiny v jeskyni Abaliget: 1.května-31.srpna od 10 do 18 h, 1.září-30.dubna od 10 do 16 h. Platí se vstupné.
Přístup: otevřena pro veřejnost, kromě přísně chráněných genofondových rezervací

Srdcem rezervace je povodí u Kisújbánya. Rozbíhají se odsud půvabná údolí, z nichž každé vede do romantické vesnice. Tři z nich leží uvnitř chráněného území: Kisújbánya, Püspök- szentlászló a Óbánya. V arboretu, založeném poblíž Püspök-szentlászló, je malá ale cenná sbírka stromů. Na jižním svahu nejvyššího kopce Mecseku, Zengőváru, je zalesněn krásnými porosty habrové dubiny a bukové dubiny, se vzácnými květinami, jako je vstavač opička a pelyněk brotan. V Hármas-hegy roste významný druh karafiátu, Dianthus giganteiformis, zatímco v údolí Magyaregregy kvete listnatec kopinatý. Všechny tyto druhy jsou chráněny. Údolí Melegmány je samostatným chráněným územím v Középső (Středním) Mecseku. Vypadá jako jiné strže, má však jednoznačně mírné podnebí. Je to oblíbená rekreační oblast se starými dubovými a bukovými lesy, cennou květenou a množstvím vápencových jeskyní. Dva prameny, vyvěrající v údolí, nejprve protékají jeskyněmi a poté vycházejí na povrch. Vylučovaný vápenec se hromadí v malých tufových hrázích, které rozdělují potok Melegmány na jednotlivé rybníčky a vytvářejí tak kaskádu.

602 m vysoký kopec Jakab je pojmenován po klášteru, zasvěceném svatému téhož jména (Jakub). Jeho jižní svah je příkrým holým útesem. Měkký, hrubý pískovec byl oderodován a vytvarován větrem kromě těch míst, kde jej termální voda, obsahující kyselinu křemičitou, zpevnila do podivuhodných formací.

Jeskyně Abaliget je přístupná po dobré cestě z Pécse, vzdálené méně než 20 km. I když je možno nalézt stalaktity pouze v Nagyterem (Velké síni), do které se vystupuje po 78 schodech, je možno jít podél podzemního potoka 1,5 km dlouhou hlavní chodbou a studovat na stěnách vrstvy vápence uloženého bývalým Panonským mořem. V částech uzavřených pro veřejnost jsou léčeni pacienti trpící astmatem a silicosou.

PŘÍRODNÍ REZERVACE SZÁRSOMLYÓ
« zpět na IV.

Rozloha: 222 ha
Návštěvní období statutárního parku: 15.května-15.října
Přístup: přístup pouze na povolení

Vědeckým vysvětlením paralelních horských hřebenů a “zkamenělých zvířecích stop” je, že vápenec, usazený dávným Tethyským mořem, byl stlačen do vrstev, které byly později vyzdviženy, skloněny a rozlámány tektonickými tlaky. Velké denní teplotní rozdíly prohloubily brázdy na jižním svahu. Dešťová voda, hromadící se v trhlinách, rozpustila kousky vápence a vytvořila tak “stopy slepic a koček”. Skalnatý jižní svah může být až o 10°C teplejší než severní, což umožňuje, aby zde šafrán maďarský kvetl již na konci ledna nebo na počátku února. Praskliny na slunečných skalách ukrývají ještěrky a hady, včetně přísně chráněné užovky podplamaté.

NÁRODNÍ PARK DUNAJ-DRAVA
« zpět na IV.

Rozloha: celkem 49 479 ha, včetně Gemence s 17 779 ha, ohybu Drávy u Szaporca s 1 106 ha a Ősborókás (jalovcový les) u Barcse s 5 519 ha.
Přístup: do Gemence je omezen, můžete však jet člunem po řekách Sió a Dunaj, nebo úzkokolejnou železnicí odbočující od trati Baja-Bátaszék do severních částí této oblasti. Ohyb Drávy u Szaporca a ostatní místa podél Drávy jsou volně přístupné. V prastarém jalovcovém lese o ploše 10 ha u Barcse je síť cest pro pěší mezi silnicí číslo 6 a železnicí a u rybníků Rigóci je na jižní straně občerstvení a přístřešek.

Národní park Dunaj-Dráva byl založen v roce 1996. Jeho hlavní dvě části sledují Dunaj od Bogyiszló po jižní hranici a Drávu od Őrtilos po Matty. Tento relativně netknutý svět mokřin, břehů, bažin, lesů a rákosin hostí 121 druhů chráněných rostlin; 48 druhů ryb žije v Dunaji a v přilehlých vodách; 24 druhů vážek s bzukotem prolétá kolem ústí potoků a nad lukami poletuje 465 druhů motýlů. Zvěř kolem Dunaje není o nic méně rozmanitá. V Gemenci a Béda-Karapancsa hnízdí například 10 párů orlů mořských a 25-30 párů čápů černých. Uvádíme zde místa, která by nejspíše mohla zaujmout milovníky přírody.

Gemenc se světově proslavil svými jeleními trofejemi. Tento úsek kraje podél Dunaje je mnohem víc než jen pouhá honitba. Odříznutí meandrů vytvořilo celkem 40 km záplavových jezer. Kvůli nim bylo nutno postavit hráze poměrně daleko od regulovaného koryta řeky, čímž vznikla nejširší a největší záplavová oblast v Maďarsku. Je dlouhá 30 km a v nejširším místě široká 7 km. Mezi těmito hrázemi se zachovaly lesy a zvěř.

Ohyb Drávy u Szaporca se postupem času změnil na několik jezer, nebo spíše močálů s malou plochou otevřené hladiny. Téměř neprostupné močály zajišťují bezpečí hnízdících ptáků, stejně jako těch, kteří zde nocují a hledají potravu během tahu. Mrtvá ramena jsou obrostlá vrbami a starými nepravidelnými bradavičnatými topoly.

Když byl vykácen rozsáhlý původní prales u Barcse, bránila přirozené regeneraci pastva domácích zvířat. Ta se však vyhýbala pichlavým jalovcům, které mohly dále nerušeně růst a šířit se. Jalovec však není jediným dominantním druhem v této krajině; pískové duny jsou kolonizovány břízami a duby, zatímco v mokřinách rostou olše. Nejcennějšími a přísně chráněnými částmi jsou severní a jižní mokřady a močály. Jádrem oblasti je Nagyberek (Velký močál), napájený potokem Rigóc. Je třeba mít velmi dobré oči abychom zpozorovali dokonale maskovanou kudlanku nábožnou nebo velkou saranči na písčitých lukách.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZSELICSÉG
« zpět na IV.

Rozloha: 9 042 ha
Návštěvní hodiny: Národopisné muzeum pod širým nebem u Szenny je otevřeno 1.dubna-31.října od 10 do 18 h, 1.listopadu-31.března od 10 do 14 h. V pondělí uzavřeno. Platí se vstupné.
Přístup: volný, ale na stezky mohou pouze chodci a cyklisté.

Jedna z nejkrásnějších krajinných oblastí Jižního Zadunají, Zselicség, leží jihozápadně od Kaposváru. Ve středověku projížděli ještě poutníci z Kaposváru do Szigetváru neustále lesem, v 17. století však začalo jeho kácení. Zákonná ochrana nyní zajišťuje zachování pralesů, včetně porostů illyrského buku. Typický příklad lesa skládajícího se ze stříbrných lip a buků je možno nalézt u Ropoly. Vitorágský les oplývá listnatcem kopinatým. Mezi cenné druhy savců patří přísně chráněná vydra, chráněná kočka divoká, bobr evropský a lasice kolčava.

Zselicség také oplývá národopisnými památkami. Jejichž nejlepší příklady jsou vystaveny v Národopisném skanzenu u Szenna.
« nahoru


V. SEVERNÍ MAĎARSKO

« nahoru

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁTRA
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KARANCS-MEDVES
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET-CSERHÁT
» NÁRODNÍ PARK BÜKK
» NÁRODNÍ PARK AGGTELEK
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZEMPELÉN

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁTRA
« zpět na V.

Rozloha: 11 861 ha
Přístup: může být volně navštěvována po veřejných silnicích a turistických cestách, kromě přísně chráněných rezervací.

Nejpopulárnější místa - Galyatető, Mátraháza, Parád - jsou mimo chráněné území. Půjdete-li po národní Modré stezce nahoru na Kékes, přejdete nádherné balvanové pole pod vrcholem Sombokoru. Buky na svahu jsou staré jedno a půl století. Není zakázáno jen kácení stromů, ale i sběr hub a žaludů. Ze stezky můžete vidět předhoří Sor-kő (Řada skal), vzdálených od sebe po 50 - 100 metrech a skloněných nad propastí. Nedoporučuje se opouštět stezky. 23 vzácných a cenných druhů rostlin přežívá ve chráněném území, včetně růže alpské, která vyvrací tvrzení, že “není růže bez trní”. Fauna je také velmi bohatá: v chráněné oblasti bylo pozorováno 120 chráněných a 4 přísně chráněné druhy.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KARANCS-MEDVES
« zpět na V.

Rozloha: 6 709 ha
Přístup: volný

Karnacs je vulkanického původu, nevznikl však běžným způsobem. Láva netekla po skalách tvořených usazeninami, ale zvedla je zespodu. Medves, náhorní plošina o rozloze 15 km2, byl však zcela pokryt čedičem. Tento cenný nerost je těžen v obou pohořích. Naučná stezka Boszorkánykő ukazuje různé typy lávy, které je zde možno nalézt, a pravidelné geometrické tvary sloupcového čediče. 20 m vysoká a 40 m široká skála Nagy-Szilvás vypadá jako obrovské čedičové varhany s dokonale stejnými “píšťalami”. Skála Kis-Szilvás ve výšce 620 m je jen o 8 m nižší a na vrcholu má čedičovou pyramidu. Obrovské pyramidy rozptýlené po náhorní plošině jsou stejného původu.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KELET-CSERHÁT
« zpět na V.

Rozloha: 6 196 ha
Přístup: volný

Kopce Mátra a Cserhát jsou dvojčata: vznikly ve stejnou dobu působením stejných vulkanických sil a ze stejného materiálu, tj. andezitu. Přestože kopec Cserhát stojí na andezitu, v jeho lomech se těží vápenec. Po odpadnutí vulkanické činnosti byla oblast zaplavena mořem, jehož usazeniny jsou místy více než 200 m mohutné. Andezit se rozpadl na obrovské balvany a jednotlivé balvany “rozhozené obry” je možno vidět v údolích Szuha, Cserkút a Zsunyi nedaleko od Mátraszőlős. Pod pohořím Bézma je možno nalézt pole vulkanoklastických kamenných sloupů očištěných od měkčí, drobivější drtě deštěm, mrazem a větrem. Kromě skalních útvarů si zaslouží ochranu i vegetace. Každé jaro na pastvinách Bujáku rozkvétá mnoho chráněných konikleců obecných velikých a poblíž Cserhátszebtivánu hojně vstavačů kukaček.

NÁRODNÍ PARK BÜKK
« zpět na V.

Rozloha: 41 835 ha, brzy bude zvětšena o asi 5000 ha na jihovýchodě Bükkských vrchů
Návštěvní hodiny: jeskyně Anna a Szent István jsou otevřeny 16.dubna - 15.října od 9 do 17 h, 16.října - 15.dubna od 9 do 15 h, Muzeum lesa je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 14 h. Platí se vstupné.
Přístup: do některých
přísně chráněných oblastí omezen, jinak se platí vstupné

Tato oblast byla po 70 milionů let zaplavena mořem. Bükkské vrchy jsou také tvořeny vápenatými usazeninami z této doby. Protože vápenec je dobře rozpustný ve vodě, kopce jsou protkány jeskyněmi. Zatím bylo prozkoumáno 800 jeskyní o celkové délce více než 35 km. Dvě z nich jsou velmi blízko hotelu Palota v Lillafüredu. Jeskyně Szent István se pyšní stalaktity a stalagmity, zatímco ve 40 000 let staré jeskyni Anna (nazývané také Petőfiho jeskyně) se nalézají zkamenělé listy, větve a dokonce i celé stromy zachované v původním tvaru vysráženým vápencem. Náhorní plošina Bükk je poseta závrty a propady a obklopena hřebeny: všechny byly viditelně vytvořeny erozí.

Krasová oblast Nagymező má velmi neobvyklé klima, jedné červencové noci zde bylo naměřeno dokonce -7°C. Vzhledem k mimořádnému kolísání teplot a speciálním půdním podmínkách zde rostou nejvzácnější a nejcennější rostliny celého Bükku.

Další zajímavostí Bükku je sedmnáctimetrová kaskáda Fátyol na potoce Szalajka. Stupně kaskády byly vytvořeny vápencem vylučovaným na jednotlivých oddělovacích hrázkách a rostou o 1-2 mm za rok.

Jezero Hámori je napájeno potokem Garadna. Jeho hráz vybudoval na počátku 19.století Frigyes Fassola. Muzeum lesnictví pod širým nebem v údolí Szalajka vystavuje historii a dávné nástroje pro dřevařství, výrobu skla a oceli. Na druhém konci údolí Szalajka, ve Szilvásváradu, je další muzeum: Dům Orbán vás seznámí s prehistorií a historií i s přírodou Bükku.

NÁRODNÍ PARK AGGTELEK
« zpět na V.

Rozloha: 19 762 ha
Návštěvní hodiny v jeskyni Baradala: 16.dubna - 15.října od 8 do 18 h, 16.října - 15.dubna od 8 do 16 h. Krátké (1 hodina), středně dlouhé a dlouhé prohlídky. Platí se vstupné.
Přístup: 7,5 km dlouhá naučná stezka mezi vstupy do jeskyní Jósvafő a Aggtelek může být volně navštěvována - její značka je zelený jalovec na bílém poli. Naučná stezka Tohonya-Kuriszlán je 9 km dlouhá a má 26 informačních zastávek. Jeskyně Baradla je přístupná pouze pro skupiny s průvodcem. Pro uskutečnění dlouhé prohlídky nebo návštěvy dalších 19 jeskyní je nutno ohlásit se předem, je nutný speciální průvodce a příslušné vybavení.

Národní park Aggtelek je od roku 1995 součástí Světového dědictví. Devadesát Maďarů ze sta zná pouze jeho největší jeskyni, přestože v něm jsou také další tři významné krajinné prvky. Dva menší jsou kras v Szalonna a kopec Esztramos, větší severní část začíná nad Szuhafő a sleduje státní hranici po řeku Bódvu. Podzemní svět přesahuje státní hranice: jeskyně Baradla je propojena s jeskyní Domica na Slovensku. Baradla je jen jednou z mnoha jeskyní v této oblasti, je ale nejdelší, byla objevena jako první, je nejpopulárnější a nejbohatší na krápníkové formace. Má pět vchodů. Poblíž jednoho z nich se obloha zrcadlí v jezeře Vörös. Nedaleké skály Medve byly vytvarovány větrem a vodou. Nad vchodem v Aggteleku se tyčí 50 m vysoký útes Baradla. Nedaleko, na úpatí vápencového chodníku, se leskne jezero Aggtelek. Dva prameny u vchodu Jósvafő byly přehrazeny a vytvořily jezero Tengerszem. V jeskynním systému žije 450 živočišných druhů, ale fauna na povrchu je také velmi bohatá. Hnízdí zde pravidelně přísně chráněný jeřábek lesní a čáp černý.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ZEMPELÉN
« zpět na V.

Rozloha: 26 496 ha
Přístup: otevřena pro veřejnost kromě přísně chráněných oblastí

Rezervace se skládá ze dvou částí, severní trojúhelníkové a jižní lichoběžníkové, které jsou odděleny úzkým, několik kilometrů širokým koridorem. Hranice obcházejí, nebo zahrnují 18 vesnic. Vulkanické kopce ve tvaru cukrových homolí s příkrými svahy jsou hustě zalesněny, místy však byla půda oderodována a je vidět rhyolitové skály v barvách od růžové po tmavě fialovou. Hrozivá balvanová pole v březo-topolových lesích byla vytvořena v době ledové: velké bloky andezitu, odštěpené od skal Pengő a Szarvas, byly rozptýleny ledovcem. V této oblasti se vyskytuje 14 druhů vstavačů, stejně jako pérovník pštrosí v údolích Komlóska a Kemence. V sedmdesátých letech se v rezervaci znovu objevily velké šelmy, především rys a vlk. Nad lesy majestátně krouží orli královští a orli skalní. V lesním podloží je možno nalézt další chráněný druh - 15-20 cm dlouhé karpatské modré plže.
« nahoru


VI. VELKÁ PLÁŇ

zkratkou
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TOKAJ-BODROGZUG
» NÁRODNÍ PARK HORTOBÁGY
» PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYTKOVÝ MOČÁL BÁTORLIGET
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁRTÉLY
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PUSZTASZER
» CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZATMÁR-BEREG
» NÁRODNÍ PARK KISKUNSÁG
» NÁRODNÍ PARK KÖRÖS-MAROS
« nahoru

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST TOKAJ-BODROGZUG
« zpět na VI.

Rozloha: 4578 ha
Přístup: volný, v přísně chráněných oblastech je vyžadováno povolení a průvodce.

Přestože byl 500 m vysoký kopec Nagykopasz u Tokaje zalesněn jehličnany a trnovníky akáty, nadále na jeho jižním svahu přežívá 17 druhů vstavačů a přísně chráněný Aster oleifolius. Větší severní část rezervace, Bodrogzug, s jezírky mrtvých ramen ve tvaru srpků, může být snadno přehlédnuta z vrcholku kopce. Bažinaté louky jsou nejbarevnější napodzim, kdy jsou pokryty kobercem z květin. V tomto období zde rozkvétají tisíce chráněných hořců hořepníků.

NÁRODNÍ PARK HORTOBÁGY
« zpět na VI.

Rozloha: 70 000 ha
Přístup a návštěvní hodiny: otevřen pro veřejnost kromě přísně chráněných ploch a některých ptačích hnízdišť. Stanice pro repatriaci ptáků v Egyek-Pusztakós může být navštívena na povolení a s průvodcem v období 1.července - 30.září od 9,30 do 11,30 h a od 14,30 do 16 h.
Návštěvnická centra: návštěvnické centrum Szálkahalom s
mohylami a naučnou stezkou je na kilometru 79 silnice 33; návštěvnické centrum vesnice Hortobágy s muzeem, mostem s devíti oblouky a restaurací je také u silnice 33; cesta vedoucí do Mátapuszta začíná u mostu; rybnikářské návštěvnické centrum je na 67 kilometru silnice 33; k návštěvnickému centru Nagyván je přístup po vedlejších silnicích 33 nebo 44; galerie Patkós je naproti restauraci na křižovatce Egyek.

Národní park Hortobágy ;se skládá z oblasti stejného jména, stejně jako z podstatné části Nagykunság. Byla by chyba jej považovat za “prázdnou” step: kromě rozsáhlých natronových pastvin jsou v něm i velké rybníky a 40% oblasti tvoří bažiny. Návštěvnická centra vás seznámí s přírodou, národopisem, minulostí a přítomností národního parku. Zdánlivě holá, vysušená “puszta” (= step) je domovem mnoha ptáků. Bažiny využívá pro nocování a hledání potravy mnoho hnízdících i tažných ptáků. Ve starých rákosištích hnízdí velký počet racků chechtavých, volavek červených, bukáčků malých, volavek bílých a bukačů velkých.

Pro brodivé a pro ostatní vodní ptáky jsou ideálním životním prostředím a zdrojem potravy rybníky, na kterých žije 40 hnízdících a 200 protahujících druhů. Na rybnících hnízdí například 200 párů přísně chráněných kolpíků bílých.

PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYTKOVÝ MOČÁL BÁTORLIGET
« zpět na VI.

Rozloha: 53 ha
Návštěvní hodiny: 1.květen - 30.září, úterý až neděle od 10 do 16 h. Platí se vstupné.
Přístup: skupiny s průvodcem mohou vstoupit na naučnou stezku a na povalový chodník přes močál. Výstava o přírodě v návštěvním centru stojí za vidění.

Chladné a vlhké klima v této kopci a lesy obklopené pánvi zajistilo, že zde přežívá několik druhů glaciální flóry, které jinde již vyhynuly. Na jižních slunných svazích okolních písečných dun se na druhé straně zachovala po celou dobu ledovou teplomilná vegetace pre-glaciálního období. Na této relativně malé ploše žije celkem 1 100 druhů rostlin a 7 000 druhů živočichů, včetně mnoha druhů hmyzu.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST MÁRTÉLY
« zpět na VI.

Rozloha: 2 213 ha
Přístup: volný, mimo odchovnu volavek

V rámci regulace řeky byly odříznuty meandry Tiszy západně od Hódmezővásárhely, čímž vznikla dvě mrtvá ramena tvaru U u Márteléy a Körtvélyes. Tato záplavová jezera obklopují ostrov Ányás a poloostrovy Körtvélyes a Petres. Ostrov Ányás a většina mrtvého ramene u Mártély jsou oblíbené rekreační oblasti, navštěvované v létě desítkami tisíc lidí. Tiché mrtvé rameno Körtvélyes a poloostrov, stejně jako přilehlá louka Barci je královstvím ptáků.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PUSZTASZER
« zpět na VI.

Rozloha: 22 151 ha
Návštěvní hodiny: Historický národní park Ópusztaszer je otevřen 1.dubna - 31.října od 9 do 19 h a 1.listopadu - 31. března od 9 do 17 h. Platí se vstupné.
Přístup: volný, kromě rybníků a přísně chráněných oblastí. Pozorovatelna ptáků vedle rybníka XI je otevřena pro veřejnost po celý rok.
Telefon: Historický národní park Ópusztaszer: (36) 62 375 133 a (36) 62 375 007

Tato rezervace, sahající od Tömörkény po Szeged, je bohatá jak přírodními, tak i kulturními hodnotami, včetně slaných a záplavových jezer, rybníků, bažinatých luk, písčitých a solných plání, stejně jako Historický národní park Ópusztaszer, místo dvou významných historických událostí: prvního národního shromáždění krátce po dobytí Maďarska Maďary a zahájení pozemkové reformy v roce 1945. Původně šlo o slané jezero, které bylo ve 30. letech zaplaveno a proměněno na rybník. Ptáci, kteří byli typičtí pro euroasijská slaná jezera a jejich břehy, se přesunuli na nedaleké slané mokřady a slané nebo sprašové pastviny a nahradily je volavky, na ostrově Korom rovněž vznikla kolonie racků chechtavých. Další velký systém rybníků, jezero Csaj, se pyšní více než 269 druhy ptáků. Sas-ér, severně od Algyő, získal statut přísně chráněného území pro svou velkou odchovnu volavek.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST SZATMÁR-BEREG
« zpět na VI.

Rozloha: 22 931 ha
Návštěvní hodiny: výstava v návštěvním centru v Féhérgyarmatu je otevřeno v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 14 do 16 h, ve středu a v sobotu od 13 do 16 h a v neděli od 10 do 12 h.
Přístup: volný, kromě přísně chráněných jezer Bábtava a Nyíres, některých lesů a záplavového jezera Túr u Rekeszerdő. Neváhejte se v návštěvním centru zeptat na způsob jak se dostat na rozptýlené volně přístupné plochy.
Adresa: H-4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1.

Tato rezervace, skládající se z několika oddělených částí, leží v trojúhelníku ohraničeném státní hranicí a řekami Szamos a Tisza. Některé zde zbývající lesy jsou přísně chráněny, například Ricseský les, známý svým bohatstvým ptáků a stovkami vstavačů kukaček, rostoucích na mýtinách. Několik přísně chráněných ptáků hnízdí v Nagyerdőském lese.

Dalším typickým rysem oblasti jsou husté opuštěné sady. Zalesněné pastviny byly kdysi rozsáhlými lesy, po kterých zbyly po jejich vykácení tu a tam košaté stromy. Zbývající močály a bažiny jsou také chráněny.

NÁRODNÍ PARK KISKUNSÁG
« zpět na VI.

Rozloha: 48 197 ha
Návštěvní hodiny: 1.května - 31.října od 10 do 17 h.
Přístup: většina oblasti je veřejnosti uzavřena, aby byla zachována vysoce zranitelná fauna a flóra.


Většinu národního parku tvoří step, jako v Hortobágy, přesto jsou oba národní parky spíše rozdílné než podobné. Navíc ani dvě části tohoto rozděleného parku si nejsou podobny.

Horní Kiskunság Puszta (step) se rozkládá na vápenatých a alkalických půdách. Stáda ovcí a dobytka se pasou na pastvinách, které jsou oblastí výskytu dropa velkého.

Alkalická jezera Horní Kiskunság leží v blízkosti Szabadszállás a Fülöpszállas. Přísně chráněné druhy ptáků, jako je tenkozobec opačný, pisila čáponohá a kulík mořský hnízdí na jejich březích a ostrovech. Jezera jsou jak na jaře, tak i na podzim významnými nocovišti a krmnými místy tažných ptáků. Fascinující ptactvo je možno pozorovat na povolení z pozorovacích věží kolem Kelemen-szék.

Jezero Kolon, největší jezero národního parku, leží mezi Izsákem a Soltszentimre. Žijí v něm dva chráněné druhy ryb, blatňák tmavý a sekavec (rod Misgurnus). Na přilehlých bažinatých loukách kvete na jaře 9 druhů vstavačů. Rákosiny, chomáče trávy a mokřady oplývají ptáky.

Pro vstup do této oblasti je třeba povolení, ale z dun Bikatorok na západním pobřeží je dobrý výhled na jezero a jeho okolí.

Písčiny Fülöpháza se z části skládají z pohyblivého písku, hnaného větrem, ale většina dun zarostla vegetací. Jsou nepohyblivé a v prohlubních mezi nimi se hromadí dešťová voda a tvoří malé alkalické tůně. Je zde možno pozorovat mnoho ptáků i když tůně vyschnou. Je zde umístěno Centrum pro studium životního prostředí a ochrany přírody národního parku, kde mohou studenti studovat krásu krajiny pod vedením odborníků, toulajíce se přitom po dvou naučných stezkách (dlouhých 7 a 14 km).

V lukách a písečných dunách Ágasegyház-Orgovány je možno nalézt téměř všechny přírodní hodnoty zasluhující ochranu. Louky jsou na jaře zkrášleny vstavači a kosatci a na podzim oko potěší nachová pokrývka ocúnů jesenních. Je to jediné místo v Maďarsku, kde se vyskytuje Rhyparioides metelkanus, mol se skvrnitými křídly. Západně od bažinatých luk jsou písečné duny s topoly a jalovci. Úzký kus země mezi Csira-szék (solným jezerem) a tratí je volně přístupný.

Bócsa-Bugac se v mezinárodním měřítku proslavil hostincem Bugac, jeho stádem uherského stepního skotu a hřebčincem. Skutečně náruživí milovníci přírody mohou projít naučnou stezkou od vchodu až ke trati, vidět skutečné přírodní hodnoty a navštívit Muzeum pastevectví. Po povalovém chodníku je možno vstoupit i do přísně chráněné oblasti a dojít až k ceduli “Vstup zakázán”.

Patrový les Tőserdő a Alpári-rét (louka): první z nich je nejmenší, ale asi nejnavštěvovanější částí národního parku. Jeho hlavní atrakcí je záplavové jezero Szikra. Blízké bažinaté lesy mohou být navštěvovány po turistických stezkách dle libosti. Jižně leží Alpári-rét, louka rozdělená starými řečišti.

Oblast kolem Peszéradacse o ploše 6000 ha s mozaikou písečných dun, močálů, písčitých a bažinatých luk je zbytkem bývalých rozsáhlých močálů táhnoucích se mezi Dunajem a Tiszou. Jediným pohledem je možno vidět rákosové bažiny, alkalické pastviny, písečné duny a zelené plochy lesa kolem vlhké louky Kunadacs. Od časného jara do pozdního podzimu zde kvete velké množství květin. Na kopci se hřbitovem v Kunadacsi roste několik druhů vstavačů. V trávě lezou saranče a kudlanky nábožné a ve sprašových březích hnízdí vlhy pestré. Louka Dámányadacs oplývá na jaře kosatci a vstavači, zatímco v červenci a srpnu kvetou hvozdíky a hořce hořepníky.

Miklapuszta je jižním výběžkem alkalické stepi Kiskunság, s ostrůvky rákosin, lukami, močály a dubovými lesy. Od podzimu do pozdního jara je většinou zaplavena. Dočasné jezero nabízí zastávku pro tažné ptáky táhnoucí na jih. Území je uzavřeno pro veřejnost.

NÁRODNÍ PARK KÖRÖS-MAROS
« zpět na VI.

Rozloha: 50 000 ha
Přístup: volný

Tento nedávno ustavený národní park se skládá ze šesti hlavních částí: údolí Körös a Maros, bývalých chráněných území Biharugra, Dévaványa a Pitvarosi Puszták (stepi), lesa Makó-Landor a sprašové stepi Kistompapuszta. Zde jsou popsány dvě volně přístupné oblasti.

Fauna a flora v údolí Körös jsou stále převážně stejné, jako byly před regulací řeky. Lesy jsou mnohdy tak prorostlé vínem a chmelem, že jsou těžko průchodné a je téměř nemožné přiblížit se ke břehu řeky. Záplavová jezera jsou pokryta lekníny bílými a kotvicí plovoucí. Na tomto úzkém pruhu země a na hladině mrtvých ramen hnízdí nespočetní ptáci. Někteří z nich jsou přísně chráněni, jako například chřástal polní a čáp černý. Nejkrásnější a nejcennější částí údolí Körös je Aranyos, kde les připomíná tropický deštný prales.

Údolí Maros je také částí národního parku od hranice až po les Makó-Landor. V tomto lese se vyskytuje 18 druhů plžů, včetně takových vzácností, jako je Helicigona banatica a Hygromia kovacsi. Záplavová oblast je poseta mohylami, z nichž jedna byla narušena a v její písčité stěně dnes hnízdí vlhy pestré. Nejcennější a pravděpodobně nejkrásnější část leží v bezprostřední blízkosti Makó, kde koberec kvetoucích plaménků celolistých sahá od hráze až po hladinu řeky.
« nahoru

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině