Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze
Obsah » DOPRAVA » Co je třeba vědět při příjezdu

Co je třeba vědět při příjezdu


CESTOVNÍ DOKLADY Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem.
Bez vlastního cestovního dokladu může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je nutno se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla.
Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.


POZOR ZMĚNA: Nové limity dovozu do EU z nečlenských zemí

Od 1. ledna 2009 se do zemí EU z nečlenských zemí Evropské unie smí dovézt:
Autem, vlakem, autobusem nebo pěšky - 40 ks cigaret (to jsou obvykle 2 krabičky). V roce 2008 bylo možno dovézt až 200 ks cigaret.
Letadlem - až 200 ks cigaret (to je obvykle 10 krabiček nebo 1 karton).

Od cla, DPH a SPD se dále osvobozuje zboží (dovážené cestujícími):
a) celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 procent obj.,

b) celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. Každé množství v písmenech a) a písmenech b) představuje 100 procent celkového povoleného množství.

c) celkem 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

d) pro každý motorový dopravní prostředek se osvobozují od cla, DPH a SPD pohonné hmoty dovážené v běžné nádrži vozidla a navíc nejvýše 10 litrů v přenosné nádobě.

Podrobnosti viz zdroj: Celní správa ČR (CS MF)


VÍZUM
Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza.
Po příjezdu do MR občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90-ti dnů. Po tomto termínu musí požádat o povolení k pobytu ( Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství ( orgán cizinecké policie – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ) podle místa pobytu.
V turistickém styku potřebují ke vstupu do Maďarska vízum občané těchto evropských zemí: Albánie, Turecko, Makedonie a Bosna-Hercegovina.
Z mimoevropských zemí nepotřebují ke vstupu vízum státní příslušníci těchto států: Argentina, Brazílie, Costa Rica, Ecuador, Hong Kong, Chile, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Kuba, Kypr, Malajsko, Malta, Makao, Mexiko, Nicaragua, Nový Zéland, Panamská republika, Seychellské ostrovy, Singapur, Spojené státy americké, Uruguay a Venezuela stejně jako občané republik bývalého Sovětského svazu (s výjimkou Běloruské republiky, Gruzie, Kazašska, Kirgizie a dále pak Ruské federace a Uzbekistánu).
Turisté si mohou zažádat o jedno- , dvou- nebo vícerázové vstupní resp. tranzitní vízum.
Vstupní vízum držitele opravňuje – v období své platnosti – k pobytu na území státu v délce vízem vymezené, maximálně však v délce 90 dnů od vstupu. S tranzitním vízem může jeho držitel v Maďarsku pobývat 5 dní.
O vízum je možno žádat na kompetentním maďarském konzulátu nebo zahraničním zastupitelství podle místa bydliště nebo místa pobytu žadatele. Poplatek za vydání jedno-, dvou- či vícerázového vstupního víza činí 40, 75 resp. 180 USD, za vydání jedno-, dvou- či vícerázového tranzitního víza 38, 65 resp. 150 USD. Za vydání víza na samostatném listě se připlácí 25 USD. Vydané vízum není možno prodloužit.
Na hraničních přechodech si mohou obstarat vízum státní příslušníci těchto států: všechny státy amerického kontinentu a dále Austrálie, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Indonésie, Katar, Kuvajt, Maroko, Nový Zéland, Omán, Saudská Arábie, Singapur, Thajsko. Na silničních hraničních přechodech, na budapešťském mezinárodním letišti (Ferihegy – terminál 1, 2), jakož i v Mezinárodním lodním přístavišti (Budapešť, nábřeží Belgrád rakpart) se k poplatku za vydání víza připočítává přirážka.
Při cestě vlakem nebo autobusem je bezpodmínečně nutné opatřit si vízum předem. O prodloužení víza je nutno žádat na příslušném policejním ředitelství podle místa pobytu v Maďarsku. O vízum k prohlídce města, které má platnost 24 hodin, si lze zažádat na terminálu 2 mezinárodního letiště Budapešť-Ferihegy v kanceláři pohraniční stráže.

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině