Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze
Obsah » DOPRAVA » Automobilová doprava

Automobilová doprava

Pro skvělé nabídky maďarských lázeňských hotelů navštivte stránky www.mojemadarsko.cz

1. Doklady potřebné ke vstupu na území státu:
řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a mezinárodní poznávací značka.

2. Řidičský průkaz:
Státní příslušníci členských zemí Evropské unie a signatářských zemí Vídeňské konvence o silničním provozu mohou používat i v Maďarsku svůj běžný řidičský průkaz, občané ostatních zemí však potřebují v Maďarsku řidičský průkaz mezinárodní.
Řidičský průkaz má v Maďarsku platnost po dobu 1 roku od vstupu na území státu. Po vypršení platnosti povolení k pobytu je nutno z území Maďarska veškerá vozidla odvézt.

3. Pojištění:
V Maďarsku musí být na motorové vozidlo uzavřeno povinné havarijní pojištění, jehož uzavření dostatečně prokazuje SPZ a mezinárodní poznávací značka v případě těchto států:
A, B, CH, CZ, D, DK, E, F, FL, GB, HR, I, IRL, IS, L, N, NL, P, S, SF, SK, SLO. Majitelé vozů pocházejících z jiných než výše uvedených zemí jsou povinni se při vstupu prokázat zelenou kartou, pokud ji nemají, vyvstává jim povinnost uzavřít havarijní pojištění na hraničním přechodu.

4. Dopravní nehody:
Dojde-li k dopravní nehodě, je v případě zranění osob bezpodmínečnou povinností, ale i v ostatních případech se doporučuje – v zájmu náležitého zjištění a následné úhrady škod – vyrozumět policii /tel. 107 na celém území Maďarska/.
Místo nehody smí účastník nehody opustit jen se svolením policejního orgánu, který provádí šetření.
Cizí státní příslušník může trvat na tom, aby mohl být vyslýchán nebo aby mohl podat svědeckou výpověď ve své mateřštině, může žádat tlumočníka i advokáta a může se obrátit o pomoc ke konzulátu své země. V méně závažných případech je jak na policii tak u soudů udělováno záležitostem zahraničních státních příslušníků právo přednostního vyřízení.

5. Pojistné řízení:
V případě, že nehodu zavinilo motorové vozidlo s maďarskou státní poznávací značkou, je třeba škodu ohlásit u vlastní pojišťovny nebo u maďarské pojišťovny Hungária Biztosító Rt. V případě, že nehodu zavinilo vozidlo registrované v zahraničí, je kompetentní Ředitelství mezinárodních pojistek motorových vozidel společnosti Hungária Biztosító Rt. /1117 Budapest, Galvani út 44, tel. (36-1) 421-1421, úřední hodiny po-pá 8-20/.

6. Dopravní předpisy
Maďarské dopravní předpisy jsou v zásadě založeny na Vídeňské a Ženevské konvenci, lze tedy v obecné rovině konstatovat, že v Maďarsku platí mezinárodně uznávané dopravní předpisy.
Velmi důležité!!!
V Maďarsku nesmí řídit motorové vozidlo osoba, která má v krvi alkohol pocházející z konzumace lihovin! Povolená hladina alkoholu v krvi je výhradně 0.00 promile, podnapilému řidiči policejní orgán na místě odebere řidičský průkaz.

Mobilní telefon je možno při řízení osobního automobilu používat jen za podmínky, že ho řidič nepřikládá k uchu, při řízení vozidel o 2 nebo 3 kolech je však používání mobilního telefonu nepřípustné za všech okolností.

Používání tlumených světel je povinné i ve dne – pro osobní automobily při jízdě mimo obec, pro motocykly a mopedy i při jízdě v obci! Bliknutí světelnou houkačkou v Maďarsku znamená, že se řidič vzdává své přednosti v jízdě.

Používání bezpečnostních pásů je povinné jak na předních tak na zadních sedadlech.

Na předním sedadle nesmí cestovat dítě mladší 12 let, pro ještě menší děti se doporučuje používání bezpečnostních dětských sedaček.

Používání zvukového signálu v obci je povoleno jen v případě, že hrozí nebezpečí nehody.

Při jízdě na motocyklu nebo na mopedu je nejen řidič ale i spolujezdec povinen mít na hlavě ochrannou přilbu.

Je zakázáno předjíždět v zatáčkách, v blízkosti křižovatek a železničních přejezdů jakož i v bezprostřední blízkosti vyznačených přechodů pro chodce!

Při jízdě na venkově je třeba věnovat zvýšenou pozornost mnohdy neosvětleným koňským povozům, nákladním automobilům a cyklistům.

Železniční přejezd je na silnici označen 150 metrů předem. Počínaje tímto označením platí na silničním úseku až po železniční přejezd omezení rychlosti, mimo obec 40 km/h, v obci 30 km/h. Přes železniční přejezd je třeba přejíždět plynule a bez zastavování minimálně rychlostí 5 km/h (je však třeba dbát zvýšené opatrnosti a to i v případě, že na nechráněném přejezdu světelný signál hlásí, že cesta je volná).

V místech, kde je silnice překřížena provozem jízdních kol, upozorňují na to řidiče dopravní značky signalizující nebezpečí.

Dálková světla se smějí – v obci – používat jen na krátkou chvíli na špatně osvětlených silničních úsecích pro získání přehledu o případných překážkách bránících vozidlu v cestě.

Platnost dopravní značky, která na začátku obce udává omezenou rychlost, se vztahuje na celé území obce a na celý úsek silnice, který danou obcí prochází.

Vozidla, která parkují na nepovolených místech, budou odtažena /to signalizuje i zvláštní symbol, umístěný pod značkami zákaz stání nebo zákaz zastavení/.

Na vodní ploše Balatonu je zakázán provoz motorových člunů s benzínovým nebo dieselovým pohonem, je však povoleno používání pomocných elektromotorů.

Motorová vozidla s poškozenou karosérií mohou území Maďarska opustit jen s úředním povolením.

7. Pokuta za dopravní přestupek:
Policejní orgán může na místě vyměřit pokutu v maximální výši 10.000 Ft, kompetentní úřady v rámci přestupkového řízení však mohou vyměřit i pokutu 60.000 nebo 100.000 Ft, záleží na povaze přestupku.
Za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu může být vydáno rozhodnutí o ještě přísnějším trestu. Pokutu je třeba zaplatit ve forintech.
Pokutu vyměřenou na místě platí pokutovaný nikoli přímo policejnímu orgánu, nýbrž dodatečně prostřednictvím složenky.
V souladu s mezinárodním právem je při policejním vyšetřovacím nebo soudním řízení každá osoba oprávněna učinit prohlášení ve své mateřštině, cizí státní příslušníci si mohou vyžádat i přítomnost právního zástupce jakož i pomoc konzulátu své vlasti.

8. Nejvyšší povolená rychlost jednotlivých motorových vozidel (km/h)

VozidloDálnice,
dálniční přípojka
Rychlostní
silnice
Ostatní silniceObec
osobní automobil1301109050
osobní automobil
s přívěsem
80707050
motocykl1301109050
autobus80707050
nákladní automobil80707050

V některých rekreačních a obytných zónách – v nichž je mimořádně hustý pěší provoz a kde bydlí velký počet dětí – je v platnosti omezení rychlosti na 30 km/h.

9. Omezený provoz kamionů:
Kamiony a jiné vozy přepravující zboží, pokud je jejich celková váha /vlastní váha + náklad/ vyšší než 7,5 tuny, se nemohou v době od 1. září do 14. června v neděli a od 15. června do 31. srpna v sobotu i v neděli v čase mezi 8-22 hodinami účastnit silničního provozu.

10. Silniční vzdálenost evropských hlavních měst od Budapešti (v km):
Andorra 1.964, Athény 1.570, Berlín 910, Bern 1.130, Bělehrad 400, Bratislava 194, Brusel 1.370, Bukurešť 930, Dublin 2.310, Den Haag 1.450, Helsinki 2.570, Kišiněv 1.400, Kodaň 1.290, Kyjev 1.155, Lisabon 3.240, Londýn 1.670, Lublaň 432, Luxemburg 1.200, Madrid 2.620, Monaco 1.240, Moskva 1.980, Oslo 1.900, Paříž 1.460, Praha 570, Riga 1.398, Řím 1.250, Sarajevo 465, Skopje 813, Sofie 790, Stockholm 1.920, Tallin 1.705, Tirana 1.135, Vaduz 900, Varšava 680, Vilnius 1.205, Vídeň 250, Záhřeb 342.

11. Silniční síť v Maďarsku
Celková délka maďarské silniční sítě přesahuje 30.000 kilometrů a do všech obcí na území státu vede silnice s pevným povrchem. Dálnice jsou označeny písmenem M, zatímco k označení mezinárodních silničních tahů slouží písmeno E. Z osmi maďarských hlavních silničních tepen jich má 7 počátek v Budapešti /jsou číslovány ve směru chodu hodinových ručiček od západu k jihu/, pouze silnice číslo 8 začíná ve městě Székesfehérvár. /Vedlejší silnice nižší třídy jsou označeny dvouciferným nebo víceciferným číslem./

12. Dálnice a dálniční poplatky
Podrobný popis zde!

13. Mosty
1. na Dunaji:
Baja, Budapest /9 mostů se silničním provozem/, Dunaföldvár, Esztergom, Komárom-Komárno, Szigesztentmiklós /kruhový objezd M0/, Vámosszabadi
2. na Tise: mezi obcemi Csongrád a Szentes, Szeged /2 mosty/, Szeged-Algyő, Szolnok /2 mosty/, Tiszafüred, Tiszaug, mezi obcemi Tiszaújváros a Polgár, mezi obcemi Tokaj a Rakamaz, Vásárosnamény, Záhony

14. Pohonné hmoty
Pohonné hmoty se smějí v automobilu dovážet, vyvážet resp. převážet jen v původně vestavěné nádrži na pohonné hmoty odpovídající typu vozidla.
V hustě vybudované síti čerpacích stanic, umístěných vesměs podél hlavních silnic, jsou k dostání všechny druhy pohonných hmot, které jsou běžné v mezinárodní silniční dopravě.
Kromě čerpacích stanic maďarské společnosti MOL jsou na území Maďarska v provozu i čerpací stanice velkých multinacionálních naftařských společností /Aral, BP, Esso, OMV, Shell, Total, atd./.

15. Služba pomoci v nouzi
Telefony nouzového volání: Podél dálnic č. M1, M5, M7 a podél hlavní silnice č. 5 jsou rozmístěny všude ve vzdálenosti 2 kilometrů od sebe, ve dne v noci je v nepřetržité pohotovosti nouzová služba motoristům zvaná “Žlutí andělé”, což je rychlá havarijní služba Maďarského autoklubu s tel. 188 na celém území státu.
Non-stop středisko rychlé mezinárodní pomoci: tel. 345-1744. Pro držitele členského průkazu klubu ADAC, ÖAMTC od 8 do18 hodin a od poloviny června do poloviny září od 8 do 20 hodin tel. 345-1717.

16. Informace o silničním provozu:
o stavu silnic: Útinform, tel.: 322-2238, 322-7643, 322-7052 (ve dne v noci)
o dopravní situaci v Budapešti: Fővinform, tel.: 317-1173 (ve dne v noci)

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině